Tomb Raider Anniversary Végigjátszás - Egyiptom

09 - Egypt - Temple of Khamoon:

 

 

Artifact 1-2-3:

Relikvia:

 

 

Secret 1-2-3:

 

Statisztika: Time Trial:

 

Mentések--Savegames(original):

Mentések--Savegames Time Trial (original):

 

Kills: 24
Supplies: 34
Artifacts: 3
Relics: 1
Additional Secrets: 3


Motorral érsz a templom bejáratához. [Checkpoint] Menj végig a barlangon, kapaszkodj le a peremre a teremnél, és balra ugorva leesel a földszintre. [Checkpoint] Keresd meg a sarokban a mozgatható ládát, és húzd ki a falból. Menj be mögé, és vedd fel a Shotgun Lõszer-t, és a Kis Medipack-ot. Nézz körül a teremben. Két arany karikát is látsz a falon. Csáklyázd meg mindegyiket, és rántsd a földre az oszlopokat. [Checkpoint]

Ugorj fel a kihúzott ládára, onnan jobbra kapd el a fali peremet. Mássz fel, vedd fel a Kis Medipack-ot, majd kapaszkodj fel ott is a falra. Csimpi balra, ugrás a baloldali fali peremre, majd feljebb, és még feljebb. Onnan balra ugrás a rúdra, végül a lecsúszós oszloptöredékre. A végérõl elugorva elkapod a szemközti peremet, ahonnan az oszlopot rántottad le. Csimpizz a baloldalára, majd hátraugorva kapd el a rudat. Ugrás a másik rúdra, végül a másik lerántott oszlop helyére érsz. Még pár perem, egy jobbra ugrás, és felérsz a következõ kis barlangba. [Checkpoint]

Ugorj rá a fal közepén levõ skarabeusz jelre, majd gyorsan feljebb ugorva egy folyosóra érsz. Csússz le, ugrás a rúdra, és ugrás a következõ skarabeusz jelére, majd ott is gyorsan feljebb ugorva érsz a következõ folyosóra. Elérsz egy kis terembe. [Checkpoint]

Gyorsan fuss át a termen, kapaszkodj fel a túloldalon, és biztonságos távolságból most már kinyírhatod a fekete párducot. Vedd fel a Shotgun Lõszer-t a teremben, majd újra menj vissza a párkányra.

Secret 1: Kapaszkodj fel a fali peremre, csimpi balra, ugrás a másik falon levõ résbe. Mássz is fel, majd újabb perem, újabb balra csimpi után felérsz egy kis karzatra, ahol egy Nagy medipack-ot találsz az 1.secret-ben.

Ess le a terembe, mássz fel ismét a párkányra, és most már menj tovább, lecsúszva a térre.

A filmbejátszásban látod, két múmia elevenedik meg a Szfinx elõtt.

A Szfinx és az obeliszk tere: Itt is használhatod a bukfences módszert, mint a kentauroknál, de felesleges, simán lõve a két múmiát, közben futva elõlük ki lehet nyírni õket. Ha végeztél velük, kutasd át a területet, mert egy Kis Medipack-ot, egy Shotgun Lõszer-t, és egy 50-es Lõszer-t találsz ott. Ha megvan keresd meg a kis letört, kerek oszlopdarabot. Mássz fel rá, ugorva kapd el az oszlopon a peremet. Ugorj feljebb, csimpizz balra a túloldalára, majd hátraugorva kapd el a másik oszlopot. Csimpizz kicsit jobbra onnan ugorj feljebb, még feljebb, és végül felérsz egy platformra. [Checkpoint]

Ugorj át a következõ párkányra, futás közben lõj bele jobbra, a falon levõ gombba, ez egy rudat aktivál, de csak egy idõre, így fuss, ugorj rá, és rögtön ugrás róla tovább, a következõ párkányra. Vedd fel az 50-es Lõszer-t, ugorj az oszlppra, onnan az alacsonyabbra, majd jobbra a létrához. Mássz fel, és ugorj át a Szfinx fejére.

Artifact 1: Mássz fel jobbra a fej feletti párkányra. Ott jobbra, a sarokban mássz fel a résbe, és megtalálod az Artifact 1-et. Irány vissza a Szfinx fejére.

Ugrás, kapd el a csáklyával a gyûrût, és ugrás az oszlopra. Mássz fel ott a párkányra, majd futás, ugrás, csáklya elõ, és falonfutás következik. A falonfutás végén ugrás, újra csáklya, és újabb falonfutás után, elérsz a túloldali párkányra. Jobbra ugorj a lecsúszós részre, és elérsz a Szfinx háta mögé. A lecsúszós rész, egy kis rést rejt. Mássz be, és egy Nagy Medipack-ot vehetsz ott fel. Most már menj a karhoz, húzd meg. Ez nyitja ki lent, az ajtót. [Checkpoint] Menj végig a folyosón, és egy terembe érsz. [Checkpoint]

Terem, hat mozgó szoborral: Menj a terem közepe felé, de idõben fordulj vissza, és ugorj fel a bejárat melletti sziklára, onnan kényelmesen kinyírhatod a két fekete párducot. Menj a terem végébe, és húzd meg a kart, a falon. Irány vissza a bejárat felé, ugrás gyorsan a szoklára, és gyilkold le az újabb két párducot. Menj az egyik kinyílt rácson át a kis szobába, és vedd fel a Kis Medipack-ot. Mivel kifutottál az idõbõl, ismét menj a karhoz, és húzd meg. Most már rohanás a bejárat melletti kis sziklára, onnan kapaszkodj fel a szoborhoz a párkányra. Futás, ugrás a következõre, de onnan balra, a másik oldalira. Onnan a csáklyával egy falonfutás következik, majd elkapod a túloldali falon a peremet. Csimpi jobbra, egyel lejjebb, majd ugrás az ajtón levõ peremre, de gyorsan ugorj fel, mert az ajtó a súlyod alatt lemegy. Csimpi jobbra, ugrás a jobb oldali falon levõ peremre, onnan pedig a folyosó peremét elkapva jobbra, felmászhatsz. [Checkpoint]

Menj végig a folyosón, csússz le a gödörbe, és végezz a három patkánnyal. Vedd fel a Kis Medipack-ot, húzd ki a ládát a falból, és told át a gödörben a túloldalra, így ezen keresztül feljutsz a másik folyosóra. Ismét egy gödör, ott Shotgun Lõszer-t találsz. A fali peremeken át visszajutsz a folyosóra. Ugorj rá az elsõ rúdra, amikor az kijön a falból, de gyorsan mindjárt ugorj tovább a következõre. Onnan ugorj a fali peremre, de onnan is gyorsan felfelé, mert lesüllyed. Bár ha le is süllyed, amikor elindul felfelé, még elkaphatod, és gyorsan felugorhatsz a következõ folyosóra, ami egy újabb térre vezet. [Checkpoint]

A kétobeliszkes tér: Ugorj le, és fuss szembe, gyorsan ugorj fel a macskaszoborhoz. Onnan már kényelmesen levadászhatod a két krokodilt. Menj vissza a bejárat alatti folyosóra, és vedd fel a Kis Medipack-ot.

Secret 2: A bejárattal szemben, a baloldali oszlopsor mögött mássz fel a párkányra, és Shotgun Lõszer-t, és Kis Medipack-ot vehetsz fel a 2.secret-ben.

Menj vissza a térre, ugorj a vízbe. Ússz le, húzd meg a kart, és gyorsan ússz át a lassan bezáruló rács mögé. A feladat gombot nyomodva gyorsabban tudsz úszni. Ha átértél, ússz fel, és mássz ki a partra. [Checkpoint]

A vizes terem: Ugorj elõször a vízbe, és az egyik oszlop tövében felveheted a Nagy Medipack-ot. Mássz ki ismét a partra, ugorj a skarabeuszmintás süllyedõ peremre, gyorsan kapaszkodj feljebb, majd jobbra ugorj a felsõ emeletre. Igen ám, de ez a híd mozog. Gyorsnak kell lenned. Futás, ugrás át a híd túloldalára, és ott gyorsan kapaszkodj fel a fali peremre. A híd visszamegy az eredeti állapotára. Ess le, futás, ugrás a másik falon levõ skarabeuszmintára, onnan feljebb, majd jobbra, és egy kis oldalterembe értél. Jobbra egy Kis Medipack-ot találsz. Mássz vissza a kis hídra, ugorj az oszlopra. Fordulj a fal felé, ugorj itt is a mozgó peremre, majd feljebb, és megint feljebb. Ugorj az oszlop tetejére, majd a másikra. Mássz fel teljesen, és jobbra ugorva, a kis beugróban, a zárt rács elõtt egy Nagy Medipack-ot, és 50-es Lõszert vehetsz fel. Ismét juss vissza a második oszlopra, de most balra ugorj. Vedd fel itt is az 50-es Lõszer-t, és húzd meg a kart. Ez egy ládát ejt le az elõzõ teremben. Menj hát vissza abba a terembe. [Checkpoint]

Told a ládát át, a túloldalra, jobbra a fal elé. Mássz fel rá, ugrás a fali peremre. Ugrás feljebb, majd hátra a mozgó párkányra, rohanj, ugorj át a túloldalára, majd jobbra a skarabeuszmintára. Gyorsan ugorj feljebb, majd jobbra a másik skarabeuszra. Ismét gyorsan feljebb, majd balra, végül hátra egy rúdra, és onnan eléred a kis fali beugrót. Állj szembe a túloldali csapóhíddal. Húzd le a csáklyával, majd futás ugrás, csáklya elõ, és egy lendülettel juss át a lassan felcsukódó csapóajtón. Húzd meg a kart a falon, ezzel lenyitod újra a csapóajtót, és a mennyezetit is.[Checkpoint]

Ugorj is rá a jobb oldali, mennyezeti csapóajtóra. Onnan hátra a rúdra, majd pörgés, ugrás a másik ajtóra, végül fel a terembe. Húzd meg a kart a falon, ezzel kinyitva a macskaszobor alatt egy átjárót. [Checkpoint]

Artifact 2: Mielõtt lemennél a terembe, balra ugorj, és kapd el a csáklyával a mennyezeti gyûrût. Falonfutás után kapd el a falon a peremet, majd hátraugorva lõdd ki újra a csáklyát, elkapva a következõ gyûrût. Még két gyûrû, és a macskaszobor felett leszel a tetõn, ahol felveheted a 2.Artifact-ot.

Újra a két obeliszkes tér: Mássz le a peremek segítségével a medence felett a földszintre, végezz a két krokodillal, és ugorj a macskaszobor talapzatára. Ess lefelé, és leérsz egy folyosóra, ami egy újabb terembe vezet.

Terem fekete párducokkal: Mielõtt lemennél a terembe, vedd fel balra az 50-es Lõszer-eket, és persze jobbra is találsz 50-es Lõszer-t. Készülj a harcra, mert lent rengeteg fekete párduc támad rád, [Checkpoint] sõt, kinyitva jobbra a rácsot, még kettõ rohan ki onnan. A teremben, a másik oldalon szintén nyitva van egy rács, ott Nagy Medipack-ot találsz. Menj be oda, ahonnan az utolsó két párduc rohant ki. [Checkpoint]

Menj ki ismét a terembe, jobbra kapaszkodj fel a falra, ugrás egyel feljebb, majd balra ugorj a kapura, de rögtön hátra is, mert a kapu a súlyod alatt lemegy. Ugorj az oszlopon is feljebb, majd jobbra, a kis fémrúdra. Az elforog veled, így a baloldaláról most ismét a fali peremre tudsz ugrani. Ugrás feljebb, majd hátra az oszlop tetejére.

Secret 3: Mielõtt továbbmennél, fordulj balra, lõj bele a szemközti falon levõ gombba, ez egy karikát aktivál a plafonon, így már át tudsz oda jutni, és felveheted a Nagy Medipack-ot, és az 50-es Lõszer-t a 3.secret-ben.

Juss vissza az oszlopra, és menj be most már a folyosóra. Fegyver a kézben legyen, mert egy fekete párduccal találkozol. [Checkpoint]

Gyilkold le a párducot, szemben mássz fel a fali beugróba. Láttad a kis filmbejátszásban, valami ebben a teremben még lesz a mennyezeten, de ez késõbb. Mássz fel a létrán, és gyilkold le a múmiát. Még ne menj balra a folyosóra. Menj elõször jobbra, vedd fel az 50-es Lõszer-t és a Nagy Medipack-ot.

Artifact 3: A medipacktól futás ugrás, csáklyázd meg a falon a karikát, de most ne fuss a falon. Középen lógva mássz feljebb a kötélen, egészen a rács közepéig, és ugorj hátra a kis oszlopra. Ha elveszted az egyensúlyt, a feladatgombbal tudod helyreállítani. Fordulj balra, ugrás, kapd el az oszlopon a peremet. Ugrás balra, a következõre, majd a peremeken át a legszélsõre. Ott csimpizz át a túloldalra, ott ugorj vissza a középsõre, majd hátra a fali peremre. Jobbra ugorj, csáklya elõ és ugrás a fali kis párkányra, ahol felveheted a 3.Artifact-ot. Juss le a földszintre.

Menj most már tovább a folyosón, fel a létrán, és egy ismerõs terembe érsz, de a felsõ emeletén. [Checkpoint]

Terem hat szoborral. Az emeleten: Menj a karhoz, és húzd meg. Idõre fog menni a feladat, de javaslom. Elõször nézz körül, mert amíg a videó megy, addig is vesztesz pár másodpercet. Sõt, én visszamentem egy csekkpontot, majd újra ide vissza, hogy ne legyen már filmbejátszás A kimozduló párkányokon kell átjutni a túloldalra. Húzd meg hát a kart, ugrás az elsõre, majd balra a másodikra. Ott ugrás a következõre, majd jobbra a másik oldalra, és ott is a következõre. Ott már nem kell balra, az utolsóra ugranod, hanem mindjárt elkaphatod a túloldali folyosót, és felmászva, felvéve egy Nagy Medipack-ot, egy újabb kart húzhatsz meg. [Checkpoint]

Ez a kar, az elõbbi helyen, ahol a múmiával találkoztál, ott nyitja meg a skarabeusz szerkezetet, de csak félig. Be van rozsdásodva a kar, rá kell segíteni. :) Menj hát vissza abba a terembe, átjutva a most már nem mozgó párkányokon, és le a létrán. Ismét menj fel a sarokba a köre, ugrás, csáklya elõ, és ismét középen ugorj hátra az oszlopra. De most jobbra indulj, ugrás a másik oszlopra, majd a falon levõ peremre. Ugrás balra a másik peremre, végül a szerkezetre, így már a súlyod lenyitja teljesen, és a földszinti terem megtelik homokkal. [Checkpoint] Menj hát le a létrán, fel a homokdombon, kapaszkodj fel a folyosóra, ami egy újabb terembe vezet. [Checkpoint]

Terem négy obeliszkkel, és nyolc mozgatható ládával: Menj be a terembe, és húzd ki mind a nyolc mozgatható ládát, az oszlopok alól. Ezzel felemelted a négy obeliszket. Két párduccal is meg kell birkóznod, majd menj be a kis termekbe, és gyújtsd be a 2 Shotgun Lõszer-t, és a 2 50-es Lõszer-t. Négy kis teremben, négy képet látsz a falon. Figyeld meg a képet, és felette a jeleket is. Kint az obeliszkek tetején látod a felsõ jelet, és az obeliszkek alján, addig kell forgatni a hengert, míg a jel alatti ébra lesz, az ajtó felé. Ha sikerült, kinyílt a nagykapu. [Checkpoint]

Relikvia: A kinyílt nagykapu jobb oldalán, húzd belülre a mozgatható tömböt. Állj fel rá, kapaszkodj fel a fali résbe. Ugorj feljebb, csimpizz át a túloldalra, és hátraugorva elkapod a fali peremet. Ugrás jobbra a másik oszlopra, csimpi mát a másik oldalára, ptt feljebb kell ugrani, majd hátra, az elsõ obeliszkre. Az obeliszkeken kell átjutni a túloldalra, ott ismét az oszlopon levõ peremet kell elkapni. Csimpi át a jobb oldalára, majd leesve elkapod a kis szoba peremét. Mássz fel, és a secretben megtalálod a Mummified Cat-ot, egy Nagy Medipack társaságában.

Menj le a terembe, át a kinyílt nagykapun, ami a következõ pályára vezet. [Checkpoint]

Videóvégigjátszás:


10 - Egypt - Obelisk of Khamoon:

 

 

Artifact 1-2-3-4:

 

Statisztika: Time Trial:

 

Mentések--Savegames(original):

Mentések--Savegames Time Trial (original):

 

Kills: 7
Supplies: 22
Artifacts: 4
Relics: 0
Secret: 0


Menj fel az emelkedõn, és egy nagy terembe értél. Vedd fel az egyik, jobb oldali oszlop mögött a Kis Medipack-ot, és húzd meg a falon a kart. [Checkpoint] Az egyik híd leereszkedett, és fel is veheted az Eye of Horus-t. [Checkpoint] Menj vissza a bejárat felé, és jobbra a falon lemászhatsz a létrán, vagy akár le is ugorhatsz a vízbe. Mindkét oldalon találsz valamit, az egyik oldalon egy Kis Medipack-ot, a másikon pedig 50-es lõszer-t. Mássz ki a vízbõl a folyosónál, és menj a mozgó ajtók felé. [Checkpoint] Juss át a mozgó ajtókon, és egy emeletes terembe érsz.

Magas terem platformokkal, oszlopokkal: Menj jobbra, a lépcsõk mögött Shotgun lõszer-t vehetsz fel, majd a lépcsõn felmenve ugorj rá a kapcsolóra, és a súlyod lehúzza azt, ezzel egy oszlopot süllyesztesz le a terem másik oldalán. Ugorj hát hátra, futás, ugrás a lassan visszaemelkedõ oszlopra. Onnan balra, a rúdra, majd a falon levõ peremre. Ugrás feljebb, majd hátra, de itt sietned kell, mert ez a platform lassan bemegy a falba. Ugrás hát gyorsan át a sarokban levõre. Ott jobbra indulj, a legutolsó pillanatban ugorva elkapod a szemben levõ kis hidat. Ugrás át a túloldalra, és ha meg akarod szerezni az Artifact-ot, akkor a sziklák mögött húzd meg a kart a falon, ez fent, a magasban egy rudat enged ki a falból.

Artifact 1: Az útvonal ugyanaz, mint a sima játékmeneté, de idõre megy, ha meg akarod szerezni az Artifact-ot. Köbö 90 másodperced van, amíg a kiemelkedett rúd, visszahúzódik a falba, ekkor lent újra meg kell húznod a kart. Na kezdjük. Tehát meghúztad a kart. A filmbejátszás után gyorsan fordulj meg, ugrás át az oszlophoz, kapaszkodj is fel rá, és még magasabbra. Csimpizz áz a jobb oldalára, hátraugrás a másik oszlopra, annak jobb oldalára, majd feljebb. Ugrás jobbra, a fali peremre, majd jobbra, a rúdra, végül a fal melletti kis párkányra. [Checkpoint] Itt vigyázz, ha visszatöltöd a mentést, elõbb le kell menni, újra meghúzni a kart, mert visszaáll eredeti helyzetébe. Tehát, futás végig a párkányon, kapaszkodj fel a falra, ugrás feljebb, ugrás hátra a mozgó párkányra, majd onnan a középsõ hídra. Próbálj úgy ugrani, hogy mindjárt a peremét kapd el, így nyersz pár másodpercet. Csimpizz jobbra, közben nyomkodd a feladatgombot, így gyorsabban haladsz, mássz fel középen, majd most a túloldalán csimpizz balra. Ugrás fel az oszlopra, csimpi át a baloldalára, majd hátraugorva a másikra, egyel lejjebb ess, és ott már jobbra kapaszkodva felmászhatsz az oszlop mögött. Futás a fal mellett, ugrás a fali peremre, ott egyel feljebb, csimpi gyorsan balra, majd egészen a sarokból ugrás hátra, csáklyát elõ, és egy falonfutás következik, ami után el kell kapnod a túloldali falon a peremet. Nem baj, belefér az idõbe, ha egyet belendülsz, nyomva a balra, és jobbra-t, de a végén az elõre-t nyomd, úgy ugorj el a fali peremre, akkor sikerülni fog. Gyorsan kapaszkodj balra, ugrás a másik peremre, ott is balra, majd ugorj hátra az oszlopra. Kapaszkodj át a túloldalára, ott ugorj feljebb, majd hátra a másik oszlopra. Most ugrás fel az oszlop tetejére, és onnan folytasd az utad a másik oszlopra, majd a fal elõtti párkányra. Ha idõben vagy, jobbra még ott a fali rúd. Gyorsan ugrás rá, át a túloldalra, és felveheted végre az 1. Artifact-ot. Menj vissza a rúd felé. [Checkpoint]

Az legfelsõ emeleten: Most juss át a másik oldalra, a rudakon keresztül. [Checkpoint] Vedd fel balra a Nagy Medipack-ot, és menj fel az emelkedõn. Kézbe a fegyvereket, öld le a múmiát. Mielõtt a rúdra ugranál, elõször menj le a létrán a gödörbe, és vedd fel a Shorgun Lõszer-t, és a Kis Medipack-ot. Mássz fel a létrán, ugorj a rúdra, de rögtön ugorj tovább a fali, skarabeuszos karra, és onnan is rögtön felfelé a fali peremet elkapva. Mássz balra, majd balra ugorva elkapod a lépcsõk peremét. Menj fel a lépcsõn, juss át a mozgó ajtókon, és felérsz az Obeliszkes terem emeletére. [Checkpoint]

Menj elõször jobbra. Kapaszkodj fel a fali peremre, csimpi egészen balra, ess le egyet, és hátraugorva egy rúdonforgás után meghúzhatod a kart a párkányon. [Checkpoint] Juss vissza, és most a másik irányba menj, a szürkébb peremeken igyekezz gyorsan túljutni, mert leszakadnak. Nyomd a feladatgombot, ezzel sietségre ösztönözve hõsnõnket. :) Menj végig a folyosókon, vigyázz a mozgó pengékre, és egy újabb terembe érsz. [Checkpoint]

Terem hosszú lejtõvel: Csússz le végig a hosszú lejtõn. Fegyvert a kézbe, lent öld le a múmiákat. Vedd fel a Shotgun Lõszer-t, és az oszlopok mögött a Kis Medipack-ot. Az egyik fali beugróban is találsz egy Kis Medipack ot, majd a jobb oldaliban húzd meg a fali kart. [Checkpoint] Kinyílt egy rács a teremben, de még NE menj arra, elõbb még sok feladat vár, és szenvedés. :) Kinyílt egy másik rács is a teremben. Húzd ki a tömböt, menj be mögé egy Kis Medipack-ért, majd felmászva rá ugorj a fali peremre. Ugrás feljebb, majd hátraugorva csáklyát elõ, és a falonfutás végén a skarabeuszos karra kell érkezned. Ugorj gyorsan feljebb, majd balra a hídra. Persze lehet a kötélrõl közvetlenül is a kis hídra ugrani. Most felveheted ott a Mini SMG Lõszer-t, és egy Kis Medipack-ot, felmászva a tömbökre. Irány vissza, le a hídra. Kapaszkodj fel jobbra, a falra, ugorj feljebb, csimpi balra a sarokba, majd hátraugorva, csáklyát elõ, és a falonfutás után kapd el a szemközti skarabeuszos kart. Gyorsan ugorj feljebb, majd balra ugrás következik, újabb falonfutással. De itt NE balra akarj ugrani, hanem a másik oldalra kell eljutni, tehát falonfutás, majd visszafelé, és onnan ugorva kapd el a fali peremet. Ugorj feljebb, és itt hátrafelé ugorva kell megcsáklyázni a következõ aranygyûrût. Ha sikerül ez a falonfutás is a két pengén át, akkor elkaphatod a lépcsõ peremét, majd felmászva rá megpihenhetsz. [Checkpoint]

Menj le egy lépcsõt, onnan ugorj, csáklyát elõ, és újabb falonfutás lesz, de most a végén jobbra kell elugranod a faltól, és újabb gyûrût megcsáklyázva végül eljutsz a sarokban levõ kis platformra. Ugrás onnan a fali peremre, végül felmászhatsz az átjáróba. Menj végig a folyosón, és húzd meg a kart a falon, ez engedi le a következõ hidat lent, a víz felett. Hát ezért kellett ide feljönni. :)

Artifact 2: Most menj vissza, a terem közepén fent csáklyázd meg a gyûrût, és elfordulva a kötélen visszajutsz a lépcsõkre. Ismét menj egyel lejjebb, ismét csáklyázd meg az elsõ, majd a második gyûrût. Állj meg a falonfutással, ereszkedj le amíg lehet, de vigyázz, ne ess le. Egy kicsit, egy icipicit indulj meg jobbra, és akkor ess le az alattad levõ oszlopra, és máris felveheted az Artifact2-õt. Juss le a földszintre, és most menj át a kinyílt rácson. [Checkpoint]

Egy mozgó ajtóhoz értél, ami mögött oszlopok állnak egy gödörben. Ezeken kell átjutnod. Próbáld úgy megoldani, hogy ne állj meg. Vagyis ugrás az elsõ oszlopra, rögtön a másodikra, és így tovább a mozgó következõ ajtón is át, és elérsz a lenyílt hídra. Vedd fel a Kis Medipack-ot, és feszítsd ki az obeliszkbõl a Sreal of Anubis-t is. [Checkpoint] Menj vissza a hídon, irány balra, a rudakon átjutsz a túloldalra. Vedd fel a Shotgun Lõszer-t, és a Kis Medipack-ot az oszlopok mögött. Ott is vár egy Kis Medipack, és ott az Ankh of Isis-t feszítheted ki. [Checkpoint] Menj végig a folyosón, át a forgó pengéken, akár bukfencelve, még egy mozgó ajtón, oszlopon kell átjutnod, és elérsz egy újabb terembe. [Checkpoint]

Terem három múmiával: Menj fel balra a lépcsõn. Itt VIGYÁZZ!!! Még véletlenül se rántsd le az Ankh jelû kapcsolót, mert pengéket aktivál, és nehezebb lesz az utad. Az elsõ lépcsõrõl ereszkedj le az alattad levõ párkányra, onnan futás, csáklyát elõ, falonfutás és eljutsz a sarokban levõ tömbre. Innen már kényelmesen levadászhatod a mélyben várakozó múmiákat. Ha megvagy, menj le, és a párkányokon felkapaszkodhatsz az átjáróba. [Checkpoint]

Juss át a forgó pengéken, vagy guggolva, vagy átugorva õket, majd jön egy újabb kellemetlen feladat. Három, mozgó ajtón kell túljutnod, de három oszlopon ugrálva. Jól kell idõzíteni. Amikor a legközelebbi ajtó becsukódik, akkor futás, ugrás az elsõ oszlopra. Általában megbillen az elsõnél Lara, így rögtön nyomd meg a feladatgombot, de rögtön ugorj is tovább a második oszlopra, majd megállás nélkül a harmadikra. Onnan is rögtön tovább a fali peremre. Mássz oldalra teljesen, és amikor elment a forgó penge ugorj feljebb, majd fel a folyosóra. Ne aggódj, ha meghúztad a folyosó végén a kart, igaz hogy lesz egy [Checkpoint] de ugyanezt el kell játszanod visszafelé is. :) Ha nem kellenek az Artifactok, akár el is hagyhatod a termet, visszatérve az utolsó hídhoz.

Artifact 3: A terembe visszaérve, ne menj vissza még a leengedett hídhoz. Fordulj jobbra, ugorj az oszlopra, kapaszkodj fel a falra. Csimpi balra, ess le egyet, majd csimpi megint balra, végül feljebb ugorva, elérsz egy párkány alá. Még ne mássz fel. Menj tovább balra, a sarkon túl is, és a párkány végén ugorj balra. Gyorsan nyomd meg a feladat gombot, hogy visszanyerd az egyensúlyt, és kapaszkodj ott is a sarkon túlra, balra. Mássz fel a fali beugróba, és meg is van a 3. Artifact.

Ess le a földszintre, ismét juss el a párkányig, és most már mássz fel. Kapaszkodj fel jobbra a fali peremre, majd feljebb, és feljebb ugorva egy folyosóra érsz, ami felvezet egy emeletet. Kapaszkodj fel ott is a fali peremre, ugorj egyel feljebb, majd hátraugorva egy újabb párkányra értél. Futás, ugrás, csáklya elõ, falonfutás, és a túloldalon Nagy Medipack-ot, és Shotgun Lõszer-t találsz..

Artifact 4: Ismét ugorj, csáklya elõ, de most mássz feljebb a kötélen, egészen a festményen levõ fáraó szoknyájáig. :) Na most add elõ a falonfutást, és amikor jobbra a legmagasabban vagy, nem elõre kell ugranod a kötélrõl, hanem hátra, így elkapva a párkányt. Mássz fel, ugrás a fali peremre, onnan pedig a rúdra. Nem baj, ha lesüllyed, akkor is eléred a túloldali párkányt, ahol 50-es Lõszer-t, és a 4. Artifact-ot találod.

Juss le egészen a földszintre, de vigyázz, a lejtõn lefelé még egy múmiával találkozol. Lent, kapaszkodj fel arra a tömbre, ahonnan kinyírtad a múmiákat. Futás, ugrás, csáklya, falonfutás, pár fali perem, és visszajutsz a terem bejáratához. Irány vissza most már az Obeliszk-es terem.

Ugrás balra a rúdon át az oszlopokhoz, és átmenve az utolsó hídon megkapod végre a Scarab of Osiris-t. [Checkpoint]

Kinyílt a vízben a rács. Ugorj hát a vízbe, ússz át rajta, ússz egyenesen, majd a folyosó végén felfelé. Kimászva vedd fel a Kis Medipack-ot, a Mini SMG Lõszer-t, és húzd meg a kart a falon. [Checkpoint] Mássz fel a létrán, és a szobros termen át visszajutsz a nagy Obeliszkhez. Ott még meg kell küzdeni egy kentaurral, de ez már nem veszélyes ellenfél. Tedd a tárgyakat az Obeliszken levõ foglalatokba, és kinyílik a nagykapu, ezzel vége is ennek a bizony nem könnyû pályának. :) [Checkpoint]

Videóvégigjátszás:


11 - Egypt - Sanctuary of the Scion:

Artifact 1-2:

Secret:

Relic:

 

Statisztika: Time Trial:

 

Mentések--Savegames(original):

Mentések--Savegames Time Trial (original):

 

Kills: 24 (28 ha újra felmész a repülõ múmiákhoz)
Supplies: 10 (plussz a párr Mini SMG pisztoly a secretben)
Artifacts: 2
Relics: 1
Additional Secrets: 1


[Checkpoint] Menj fel a lépcsõkön, öld le a két múmiát, és egy terembe értél. Hátul vedd fel a Kis Medipack-ot, és a Shotgun Lõszer-t. Nézz körül. Négy forgatható oszlopot találsz a teremben, és a falakon három képet. Nézd meg a képeket jól. Az oszlopokat úgy kell forgatnod, hogy a képek elõtti két oszlopon ugyanaz a jel nézzen egymás felé. Annyit segítek, hogy a bejárattól nézve jobb oldaliakat jobbra, a baloldaliakat balra forgasd. Viszont érdekes, de nekem más kombinációban is felemelkedett az oszlop. Azt is figyeld meg, hogy a forgatáskor, egy mindig áll, tehát csak három forog egyszerre. Szóval csak tekergesd, forgasd õket, míg felemelkedik középen egy oszlop. Kapaszkodj fel a peremeken, ugorj hátra a létrára, és mássz fel a folyosóra, emi egy mozgó ajtóhoz vezet. [Checkpoint] Itt ugorj a baloldali ajtó elõtti platformra, de gyorsan ugorj a fali peremre. Ugorj feljebb, majd jobbra a skarabeuszmintás kapcsolóra. Ugorj hátra a másikra, és gyorsan felfelé a fali peremre. Ugorj balra, az ajtó utánira, csimpizz balra, majd hátra a következõ folyosóra, ami egy Szfinx elé, illetve mögé érsz. [Checkpoint]

Terület a nagy Szfinx-nél: Egyelõre nem tudod elérni a kapcsolókat a két oldalon. Mássz hát le a baloldali létrán, vedd fel a sarokban a Shotgun Lõszer-t, és az 50-es Lõszer-eket, és továbbmenve a Szfinx elé, balra, egy beugróban, egy Nagy Medipack-ot találsz. Lõdd le a két patkányt, és mássz fel a létrán a Szfinx-l szemben. Itt kétfelé lehet menni, mindegy a sorrend.

A baloldali út a létráról: Kapd el a fali peremet, és ugorj le balra, a törött lépcsõkre. Ugorj át a másikra. [Checkpoint] Mássz fel jobbra, a sziklára, fel a párkányra, és újra fel balra, a következõre. Csússz le e lejtõn, és kapd el a szemközti peremet. Mássz fel, és menj fel az utolsó oszlopig. A túloldaláról rá tudsz ugrani az oszlopon levõ résre. Ugorj feljebb, csimpizz körbe, a lényeg, juss el a harmadik oszlopra, onnan pedig a fali peremre kell hogy hátraugorj. Ugrálj feljebb, a végén ismét egy hátraugrás következik, és végre felértél a tetõre. Fegyvert a kézbe, mert két hárpia támad rád. Vigyázz, mert könnyen a mélybe lökhetnek a tûzgolyóik. Ha végeztél velük, ugrás a rudakon keresztül a fali peremre, majd hátraugorva meghúzhatod végre az egyik kart. [Checkpoint] Ha be akarsz gyûjteni még két gyilkosságot, töltsd vissza itt a mentést, menj fel ismét a tetõre, és ismét lelõheted a két hárpiát. Ha megvan, ismét menj a lépcsõhöz. Menj fel rajta, juss át az elsõ mozgó falnál, de a másodiknál nincs idõd átugrani közöttük. Viszont ha a kis párkányoknál leguggolsz mindig, és onnan ugrasz tovább, akkor könnyû a feladat. Ha sikerült, egy újabb, mély terembe értél. [Checkpoint]

Terem négy obeliszkkel a vízben: Egyelõre ne húzd meg a kapcsolót a falon, elõbb fel kell emelni a négy obeliszket a vízbõl. Ugorj a vízbe, vedd fel a Kis Medipack-ot, és mássz ki a kis platformon. A törött faldarabról ugorj a fali, hosszú, függõleges kapcsolóra, és gyorsan ugrálj fel egészen a felsõ kapaszkodóig. Lara súlya lehúzza, és a végén a kapcsolók biztosítják, és mögötted felemelkedett az elsõ obeliszk.

Menj le, ismét a törött faldarabról ugorj az obeliszkre, ugrálj egészen fel a csúcsához, és ugorj hátra a kis platformra, ami a falból jött ki. Ugorj onnan jobbra a fali peremre, majd a második kapcsolóra. Húzd azt is le, majd ugorj hátra a második felemelt obeliszkre.

Ugrálj fel a csúcsához, mássz át a jobb oldalához, majd ugorj a kis hídra. Menj balra, futás, ugrás, csáklya elõ, és a falonfutás végén ugorj a szemközti falon levõ peremre. Onnan jobbra ugorva lehúzhatod a harmadik kapcsolót is, majd hátraugorhatsz a felemelt obeliszkre.

Irány fel a tetejére, ismét ugrás a kis hídra, onnan pedig a most még zárt ajtóhoz. Ugorj balra a rúdra, de gyorsan ugrás a következõre, majd a fali peremre, mert a rudak lesüllyednek. Ha sikerült, akkor balra ráugorhatsz az utolsó kapcsolóra, ezzel felemelve az utolsó obeliszket is.

Ha közben a vízbe esnél, az elsõ felemelt obeliszken keresztül mindig feljuthatsz a kis hídra. Most azonban az elsõ obeliszkrõl ugorj ismét hátra a kis fali párkányra, de most balra indulj el, a baloldali falon levõ peremre, onnan pedig a létrára. A létrákon ugrálva feljutsz a magasba, és két fali peremen át a bejárathoz. Menj le a lépcsõn, és most húzd meg a kart. Látod, kinyílt az emeleten az ajtó. [Checkpoint]

Ugrás a vízbe, az elsõ obeliszken át a hídra, és menj be a kinyitott ajtón. Öld le a múmiát, és vedd fel az 1.Ankh Key-t. [Checkpoint] Kinyílt a víz felett a rács. Ugorj hát a vízbe, és mássz ki ott. Menj végig a folyosókon, és visszaérsz a Szfinx-hez. Vigyázz, mert egy kentaur ront rád. Végezz vele, majd menj ismét a létrához, de most jobbra indulj el.

A jobb oldali út a Szfinx elõtt: Mássz fel a létrán, ugrás jobbra a fali peremre, majd a rudakon átjutsz a jobb oldalra. Mássz fel a létrán, majd elõször balra indulj el, és vedd fel a Shotgun Lõszer-t, és a Nagy Medipack-ot a párkányokon. Irány most jobbra, ugrás a fali peremre, majd a másikra, végül jobbra átjutsz egy párkányra. Ugorj le az alattad levõre, menj a jobb oldali oszlophoz, és kapd el a rést rajta. Kapaszkodj jobbra, ugrás feljebb, megint jobbra csimpi, végül feljutsz a tetejére. Öld le az újabb két repülõ múmiát, majd menj a felsõ párkány túloldalára.

Secret: Menj jobbra, a Szfinx feje felé. Ugorj, csáklya elõ, és lengj át a fejére, és vedd fel a Dual Mini SMG Pisztoly-okat, a secret-ben. A kötélen át juss vissza a párkányra.

Menj jobbra, ugrás a rúdra, majd a túloldali falon végigmenve ugrás a fali peremre, és leesve húzd meg a kapcsolót, ez kinyitja ott melletted az ajtót. [Checkpoint] Ha visszatöltöd a mentést, és felmész ismét az oszlopon át a tetõre, ismét kinyírhatsz két repülõ dögöt, a killeket gyarapítva. :-) Menj a folyosón, juss át a mozgó ajtókon, a mozgó rúdon keresztül, az elsõn egyet fordulva, és a túloldali folyosó egy újabb terembe vezet. Ha közben leesel, vissza tudsz jutni a fali peremen keresztül a folyosóra. [Checkpoint] Itt mindenképpen ments egyet.

Újabb terem négy obeliszkkel a vízben: Itt NAGYON FONTOS, hogy elõször NE ugorj a vízbe, nem mindegy melyik obeliszket emeled fel elsõnek. Mert az elsõt, csak innen, fentrõl tudod elérni, viszont ha a vízbe ugrasz, ide nem tudsz visszajutni.

Menj elõször jobbra, ugrás a fali peremre, majd a létrára. Mássz le, ugrás balra a másik létrára, és itt is mássz le. Ugrás balra a fali peremre. Ess le egyet, majd még egyet, és most hátraugorj a rúdra, de nehogy megállj, ugrás a rudakon végig, egészen a túloldali fali peremre. Ha közben leesel, töltsd vissza a mentést, másképp nem fogod tudni folytatni a játékot. Ha sikerült, ugorj jobbra az elsõ függõleges kapcsolóra, és a súlyoddal húzd le. Ugrás a mögötted felemelkedett obeliszkre.

Legegyszerûbb, ha beugrasz a vízbe, és partra mászol a zárt rács elõtt. Ugorj a vízben levõ oszlopra, majd a fali peremre. Ugorj feljebb, és balra rántsd le a második függõleges kapcsolót. Ugrás hátra az obeliszkre, fel a tetejére, át a jobb oldalára, és ugrás a kis hídra.

Balra menj, a híd végén ugorj jobbra a rúdra, onnan a fali peremre, és jobbra ugorva lehúzod a harmadik obeliszket is. Ugrás hátra az obeliszkre, fel a tetejére, és a jobb oldaláról visszajutsz a hídra. Menj végig rajta, és a végérõl balra ugorj a rúdra, de úgy, hogy a rúd egészen baloldalát kapd el. Ne várj, gyorsan ugorj tovább a következõre, majd a fali peremre. Most balra ugorj, és máris lehúztad a negyedik obeliszket is.

Juss fel ismét a hídra, menj végig a zárt ajtóig, ismét balra ugorj a rudakon keresztül a fali peremre. Ugrás a legfelsõ peremre, mássz ki a jobb oldalára, és NE jobbra akarj ugrani, hanem hátra, és a létrára jutsz. Mássz fel a létrán, ugorj a másikra, majd a fali peremeken át visszajutsz az emeletre a bejárathoz. Most már lemehetsz a lépcsõkön, és meghúzhatod a kart. Kinyílt az ajtó. [Checkpoint]

Juss fel a hídra, legjobb ha a vízbe ugorva oldod meg, és menj be. Öld le a múmiát, és vedd fel a 2.Ankh Key-t.

Artifact 1: Menj ki a hídra, menj ismét jobbra a két rúdon át a fali peremre, majd a létrára. Ugorj most jobbra, kapd el az ajtó feletti peremet. Csimpizz át a jobb oldalára, és máris felveheted az 1.Artifact-ot.

Ha most a vízbe esel, és átmész a kinyílt rácson át, a Szfinx-nél újabb két kentaurral kell megküzdened. De ha arra mész vissza, amerrõl jöttél, át a mozgó ajtókon, akkor ezek nem tûnnek fel. Szóval lényeg, hogy menj vissza oda, menj fel a lépcsõkön, és a két kulcsodat tedd a foglalatokba, és kinyílik a kapu. [Checkpoint]

Menj be a kapun, és menj lefelé a lejtõkön, közben gyilkold le a patkányokat, vedd fel a Shotgun Lõszer-t, és a terembe érve a Kis Medipack-ot. A lejtõ elején egy lelökhetõ golyót is találsz, de én nem tudom mire való.

Terem skarabeuszos rejtvénnyel: Ugorj a vízbe, és a két szobor között, a mélyben, húzd meg a kart a falon, ezzel leengedve a vízszintet. Visszafelé úszva mássz a partra a jobb oldalon, a fal melletti lábon át juss fel a párkányra, majd kapaszkodj fel balra, a falra. Ugorj feljebb, majd hátra a rúdra, és rögtön ugorj tovább, általában jobbra irányítva, és kapd el a másik falon a peremet. Csimpizz áût a jobb oldalra, ugrás, csáklya elõ. Menj éle a kötélen, és úgy add elõ a falonfutást, a végén a létrához ugorva. Mássz fel teljesen, és most NE nyomd egyik irány se, csak az ugrást, így elkapja a baloldali falon a peremet. Kapaszkodj balra, ugrás a másik peremre, majd fel, ismét balra csimpi, és felérsz a skarabeuszrejtvényhez.

Az elsõ rejtvény: Nem nehéz a feladat. Nézd meg a padlólapokat. A fali bogaraknak úgy kell beállniuk. Ja? Hogy hogyan? Hát célzottan lõj bele a bogarakba. A jobb oldaliak jobbra forognak a lövésektõl, a baloldaliak balra.Az egyik képen is megnézheted, de itt a megoldás: A jobb oldali felsõ: lefelé, jobb oldali alsó: jobbra, baloldali felsõ: balra, baloldali alsó: felfelé. Ha sikerült, feletted kinyílt az ajtó, és meghúzhatod a kart, felemelve ezzel a vízszintet. Bár ez lehet, felesleges is, hisz mindjárt leeresztjük. :) [Checkpoint] És most menjünk, gyûjtsük be a relikviát, illetve elõször nyissuk ki az ajtaját. Azért most, bár elõbb is meg lehetett volna oldani, mert így itt van a mentés, és könnyebb megoldani.

A relikvia ajtajának kinyitása: Ugorj a vízbe, és a legelsõ karral engedd le a vizet. Juss fel ismét az elsõ skarabeusz rejtvényig. Mássz fel a létrán, ugrás jobbra a fali peremre. És most figyelj, kihagyjuk az idõre úszást rohanást, így sokkal egyszerûbb megoldani a következõ feladatokat. Nyilván azért olvasod ezt a leírást, hogy könnyebbséget találj. Nos tessék: :-) Kapaszkodj jobbra a fali peremen, és ahol a túloldalon már egyenes a perem, onnan ugorj hátra, és a másik szobron landolsz. Figyeld meg a képet fent, az mutatja, honnan kell elugranod. Máris ott vagy a második skarabeusz rejtvénynél, de még NE oldd meg. Menj le jobbra a ládához. Ha így csinálod, most a ládát sem kell a vízbe löknöd, kihagyod az egész nehézséget. Ugorj inkább a szobor lábához, és elkapod a peremet rajta. Gyorsan kapaszkodj meg, csimpizz jobbra, és jobbra ugorj rá az Ankh kapcsolóra, ezzel kinyitottad a relikvia ajtaját.

A második rejtvény: Ismét juss el a másod szoborra, a második rejtvényhez. Ha lemászol a mélybe, meglátod a padlólapokon a megoldást, de azért ideírom. Jobb oldali felsõ: balra. Jobb oldali alsó: lefelé. Baloldali felsõ: felfelé. Baloldali alsó: jobbra. Ha megvan, mássz fel a kapcsolóhoz, és húzd meg, ezzel ismét felemeled a vízszintet. Ússz át az elsõ rejtvényhez, ússz be a kapcsolónál a rács alatt, és felúszva kimászhatsz a vízbõl. [Checkpoint]

Kapaszkodj fel jobbra a skarabuszra, gyorsan ugorj feljebb, majd hátra a rúdra. Gyorsan ugorj a másikra, majd a másik fali peremre. Kapaszkodj jobbra, és felmászhatsz a párkányra. Kapaszkodj fel jobbra a fali peremre, ugorj feljebb, és feljebb, végül felérsz a szobrok tetejére. Most középen leránthatnád az utolsó Ankh kart, de még ne tedd.

Relic: A jobb oldalon futva ugorj át a túloldalra, majd a fali peremeken át lejutsz a kinyitott ajtóig, és lent felveheted a Horus Idol-t.

Menj vissza, fel a szobrok tetejére, és rántsd le az Ankh kapcsolót, ezzel teljesen felemeled a vízszintet, és végre kimászhatsz a platformon. Menj végig a folyosókon, és egy oszlopos terembe értél. [Checkpoint]

Vedd elõ a komolyabb fegyvereket, mert két múmia, és két kentaur ront rád. Ha végeztél velük, kapaszkodj fel az elsõ, jobb oldali oszlopra, ugrás feljebb, át a másik oldalára, hogy átugorhass a második oszlopra. Ott is kapaszkodj feljebb, majd jobbra kapaszkodj amíg lehet. Ugrás jobbra, csáklyát elõ, és lengj át a kötélen a baloldali oszlopsorhoz, a szemközti oszlopon elkapva a peremet. Nem írom le pontosan az oszlopon levõ réseket, adják azok magukat.

Artifact 2: Lényeg, hogy eljuss a baloldali fal mellett levõ utolsó oszlopra, és a legmagasabb résbõl hátraugorva a kis fali fülkében felveheted a 2.Artifact-ot.

Ugrás vissza az oszlopra, át a másikra, és most balra ugorj a kis emelvény elõttire. Ott kapaszkodj jobbra, és a legmagasabb résbõl ugorj a foglalathoz és tedd a helyére az egyik szerzeményedet. [Checkpoint]

Ess le a földszintre, irány megint az elsõ oszlop, majd a második, de most jobbra ugorj a fal mellettire. Kapaszkodás jobbra, elugrás, csáklya elõ, és falonfutás következik, aminek a végén el kell kapni balra az oszlopot. Újra kapaszkodás a réseken, ugrás a következõre, és a végén eljutsz a másik foglalathoz is, és kinyithatod végre a másik rácsot.

Bemenve filmbejátszás következik, amiben Lara felveszi a Scion harmadik darabját.

Lara kirohan vele a szabadba, és látomása lesz. A szereplõk: Qualopec, Tihocan, és Natla.

Qualopec: Engem fogsz látni a rémálmaidban is.

Tihocan: Van valami a mentségedre?

Natla: Az isteneknek talán volna, de nem a tanácsnak.

Qualopec: Pedig ez a tanács fog most ítélkezni feletted.

Natla: Ti nem ítélkezhettek felettem. Atlantisnak vége, romokban hever, és nem lehet semmit sem tenni ellene. Mindennek el kell pusztulnia, csak akkor jöhet el a Hetedik kor.

Qualopec: A rossz utat választottad.

Tihocan: Az árulásodért, és mert a Scion tudását rosszra használtad, ellenünk uszítva hadainkat, a szent hármak nevében örök idõkre jégbörtönbe zárunk, hogy vezekelj, és bándd meg bûneidet!

Lara ekkor pillantja meg Natla arcát. Megdöbben.

Natla: Nem tudtok megállítani! Már késõ, befejezem amit elkezdtem!

Közben Tihocan és Qualopec végrehajtja az ítéletet. Natla pedig jégbe fagy. Lara felébred, elfogják, Natla pedig elveszi tõle a sciont.

 

Lara: Te voltál! Te voltál Atlantisz királynõje!

Natla: Valaha.

Lara: És a scion õrizte meg a történetét.

Natla: Sokkal többet tud annál. Az õsök minden tudását. Olyan tudást, amirõl még fogalmad sincs, olyan hatalmat.

Lara: És mi az a hetedik kor?

Natla: Mit tennél meg ezért a tudásért? Nem eleget azt hiszem. Öljétek meg, igyekezzetek, dolgunk van!

Kid: Ezt élvezni fogom.

Kold: Élvezd, nézd, majd ahogy én kinyírom

Egy kis interaktív játék következik, csak nyomogasd a megfelelõ nyilakat, irányokat.

Lara elszökik, beugrik a vízbe, majd motorra pattan, végül megcsáklyázza a hajót, felmászik rá, és elbújik a fedélközben.

 


Videóvégigjátszás:

Tovább (Atlantisz) >>

Twitter response: "Could not authenticate you."