Tomb Raider 4 - The Last Revelation Végigjátszás - Egypt - Cairo

 

 

Huszonharmadik pálya: Cleopatra's Palaces. Titkok száma: 1.

 


Secret 1:

 

 

Ugorjunk bele rögtön a medencébe, és jobbra ússzunk le a kúszórés nagyságú helyen. Másszunk ki a vízbõl, és nyúljunk be a résbe. Ennek a hatására valahol lecsúszik egy nagy padló. Ússzunk ki, és másszunk ki a medencébõl. A bejárattól nézve menjünk kicsit tovább, és az erkély alatti bejárón menjünk fel az emeletre. Itt keressük meg az ajtót, és feszítsük fel. Menjünk tovább, és a következõ ajtóval is járjunk el így. Menjünk be, és csússzunk le a lejtõn. Rögtön menjünk balra, majd másszunk ki a jobb oldalra. Feszítsük ki a falból az itteni Black Beetle-t is, majd ugorjunk át. Kijutni úgy tudunk, ha innen a kijárattal szemközti oldalra a lejtõs részre ugrunk, majd ide-oda ugrálva balra felugrunk a bejárattal szemben lévõ részre. Innen a középsõ kiemelkedõ részrõl már át tudunk ugrani a bejárathoz, ahol menjünk ki. Menjünk vissza a bejárathoz, és tovább vissza abba a terembe, ahol a piramis alakú szerkezet van. Tegyük bele minden oldalról a Black Beetle-ket. A szerkezetbõl ekkor elvehetjük a Mechanical Scarab-ot. Ezzel menjünk vissza a lépcsõs terem jobb oldali lépcsõjén. Itt szaladjunk el a medence mellett, és fel a kis lépcsõn. Menjünk addig, amíg a padlón egy szkarabeuszt nem látunk. Itt kombináljuk a Mechanical Scarab-ot a Winding Key-t. Az így kapott Mechanical Scarab With Key-t használjuk is. Igyekezzünk pontosan a padlón látható szkarabeuszra tenni, mert ez mutatja meg neki a helyes irányt. Ha átkel a tüskés csapdán hatástalanítja nekünk, menjünk utána, és vegyük fel. Menjünk a bal oldali szobába, és vegyük fel a ládából a Right Gauntlet-et, majd lõjük le a csontvázat. Menjünk ki, és tovább a másik helység felé. Itt forduljunk jobbra, és hatástalanítsuk itt is a tüskés csapdát. Menjünk tovább, és a jobb oldali szobában a ládában lõszert vehetünk fel. Folytassuk az utunkat a lépcsõn felfelé. Egy újabb terembe érünk, itt is vegyük ki a ládából az elsõsegély csomagot. Menjünk tovább egyenesen, és a következõ helyen a jobb oldali sarokban egy Pharos Knot foglalatot láthatunk. Menjünk tovább egyenesen, és használjuk újra kis barátunkat a csapda hatástalanításához. Menjünk be, és itt találjuk a pálya egyetlen titkos helyét (54/70).

Fosszuk ki ezt a ládát is, majd menjünk ki. Menjünk tovább egyenesen, majd a következõ helységben szaladjunk el jobbra, jobbról mellettünk láthatunk egy zárt ajtót, majd a következõ szobában a régebben lecsúszott padlót. Menjünk a mellette lévõ ajtóhoz, és ugorjunk fel a kar meghúzásához. Erre kinyílik a mellettünk lévõ ajtó, a másik oldalunkon pedig kiemelkedik egy oszlop a földbõl, valamint kinyílik az az ajtó is, amelyik mellett az elõbb elszaladtunk. Másszunk fel az oszlopra, és ugorjunk a falon látható résre, és jobbra kapaszkodjunk végig. Itt menjünk be, majd a ládából vegyük ki a Right Greave-t. Jussunk le, és menjünk visszább a kinyílt ajtóhoz. Menjünk be, és vegyük ki a ládából a Pharos Knot-ot. Jöjjünk ki, forduljunk balra, és menjünk el teljesen végig. Itt megint balra forduljunk, és a lépcsõn felszaladva tegyük a Pharos Knot-ot a foglalatába.

Menjünk be a következõ terembe, és vegyük fel az elsõsegély csomagot. Egy kis animációban láthatjuk, hogy a másik kis oszlopon a másunk forgolódik teljesen aranyszínûen. Ennek az a tulajdonsága, hogy az õt ért sérülések ránk hatnak, ezért majd meg kell védenünk az ellenfelektõl. Fussunk balra az oszlophoz, másszunk fel, majd függeszkedve jussunk át a terem túloldalára, és másszunk fel. Ha megjelenik az arany színû madár, akkor lõjük le a magunk, és a másunk védelme érdekében. Ugorjunk át középen, és menjünk jobbra a járathoz. Húzzuk fel magunkat, és menjünk egy szinttel feljebb. Ekkor újabb aranyszínû madár elevenedik meg, ezt az elõzõ szintrõl lelõhetjük. Menjünk vissza, és ugorjunk át. Itt kétoldalt karokat láthatunk, amit húzzunk meg sorban, a leesés után elõször az aranyszínû madarat lelõve, majd újra visszamászva. A kinyílt ajtókon menjünk be, vigyázva, hogy a karok alatt sem oda, sem vissza nem tudunk ugrani! Balra benyúlva a Hathor Effigy, a másikban az Ornate Handle, és egy csontváz lelövése lehet a miénk. Menjünk a harmadik ajtóhoz, és ott kombináljuk a két újonnan megszerzett tárgyunkat. Ekkor megkapjuk a Portal Guardian-t, ezt használjuk is fel. Menjünk be, és le a lépcsõn. Itt újabb kis animációt láthatunk, Lara kipróbálja a trónt, de alig pihen meg egy kicsit, rögtön két ellenfél bukkan elõ. Lõjük ki õket is, és menjünk be azokba a szobákba, ahonnan elõbukkantak. A bal oldaliban a Breast Plate, a jobb oldaliban a Left Greave található. Így már teljes a páncélkollekciónk. Ugorjunk le a trónra vezetõ lépcsõ mellett, és induljunk el lefelé.

 

Lara ismét a parti romok felé veszi az irányt, és hamarosan rábukkan Ízisz templomának víz alatti bejáratára. A templomon keresztül vezet az út Kleopátra palotájába, ahol összegyûjti a vért még hátralevõ részeit. Ezekkel felszerelkezve tér vissza Jean-Yves házába, de neki csak hûlt helyét találja, no meg egy levelet Von Croy-tól.

Von Croy levele:
Gratulálok! Túléltél egy újabb napi harcot. Bízok benne, hogy most már a teljes vért nálad van. Jean-Yves elkísér bennünket Kairóba, hozzáteszem, nem teljesen jószántából. Az üzlet egyszerû: az õ élete Hórusz vértjéért. Ne gondolkozz rajta túl sokáig. Bocsánatodért esedezve, Werner.

Lara felpattan Jean-Yves békebeli oldalkocsis motorkerékpárjára, és elindul Kairó felé. De nem csak õ tart oda. A démon által megszállt, parázsló szemû Von Croy konvoját sáskák hada kíséri az úton. Kiégett katonai helikopterek jelzik a velük való találkozás örömét.

 


Kairó

Huszonnegyedik pálya (1): City of The Dead. Titkok száma: 2.

 


Secret 1-2:

 

A minket lövõ két katonát lõjük le, majd a falon ahol az alacsonyabban lévõ volt, vegyük fel a Revolver-t. Üljünk fel a motorra, és induljunk el. Ha valaki elénk kerül, üssük el. Motorozzunk végig a nagy vaskapuhoz, ahol géppuskával lõnek ránk. Álljunk meg a kapu elõtt, és szaladjunk a két szobor közötti ajtóhoz, ezt nyissuk ki, és menjünk be. A rácson fekvõ halottat húzzuk el onnan. Menjünk vissza a motorhoz, majd induljunk el visszafelé balra, és újból balra. Itt álljunk meg, szálljunk be, és az oszlopról menjünk be a kúszórésbe. Jussunk át, majd a következõ szobában egy kart találunk. Ezt húzzuk meg, mire felnyílik az a rács, amelyrõl az imént húztunk el egy hullát. Másszunk feljebb, és megfordulva ugorjunk fel a kúszórésbe. Kússzunk be, és menjünk tovább. Itt húzzuk meg az újabb kart, aminek a hatására kinyílik egy ajtó. Menjünk vissza a motorunkhoz, és visszafelé a kis domb segítségével ugrassunk a deszkákkal elzárt részhez. Az beszakad alattunk, ezután motorozzunk tovább. Nemsoká betörhetünk a motorunkkal egy nagy ajtót. Álljunk itt meg, és szálljunk le, majd menjünk vissza. A betört ajtó elõtt másszunk be, majd ugorjunk le, be a vízbe. Másszunk ki belõle, és menjünk tovább.

Jobbra szedjük össze a tárgyakat a denevérek lelövése után, majd a lejtõs részen csússzunk le. Menjünk jobbra, és szemben láthatunk majd egy rést, amire ugorjunk fel, és oldalazzunk jobbra. Másszunk fel, és megfordulva lõjük le az ingát. Erre egy szellem kerül elõ, ugorjunk le, és jobbra szaladjunk fel a lépcsõn de úgy, hogy a szellem kövessen minket. Csússzunk bele a vízbe, az utánunk jövõ szellem pedig megfagyasztja a vizet. Balra lent ússzunk ki, és ússzunk át a kanyargós részen. Másszunk ki, és ugorjunk le az elõbbi helységbe. Itt balra fordulva megint fussunk fel a lépcsõn. A jégen keresztül menjünk szembe a karhoz, és húzzuk meg. Erre kinyílik egy ajtó, ehhez fussunk vissza az elõzõ szobába, és menjünk be a kinyílt ajtón. Itt jobbra találhatunk egy ajtót, ezt feszítsük fel, jutalmunk az elsõ titkos hely (55/70).

A titkos helyrõl kijövet rögtön jobbra másszunk felfelé, majd a falon lefüggeszkedve a résen teljesen jobbra. Itt másszunk fel, majd megfordulva szemben láthatunk egy kart. Ugorjunk át, és húzzuk meg, erre kinyílik a nagy vaskapu. Fussunk jobbra visszafelé a motorunkhoz, és lõjük le támadóinkat. Motorozzunk vissza ehhez a kapuhoz, menjünk tovább, a gödörbe bátran essünk bele, majd a lépcsõn motorozzunk fel teljesen, és lendületbõl ugrassunk át. Szálljunk le a motorról, és gyalog menjünk tovább az emelkedõ utáni részhez. Itt balra bemászva egy kart találunk, ezt húzzuk meg, mire lentebb feljön egy oszlop. A denevéreket lõjük le, majd üljünk vissza a motorra, és az emelkedõn menjünk tovább. Itt leugratva menjünk le a lépcsõn, és rögtön szemben láthatjuk is a kiemelkedett oszlopot. Másszunk fel rajta, és tovább a járaton. A végén ugorjunk át a szomszéd tetõre a már mûködésképtelen géppuskához. Menjünk be az ajtón, és a végén kiérve kússzunk át a másik fedezék mögé. Vegyük elõ fegyverünket, és lõjük ki a géppuskáknál található piros hordót. Erre a robbanás megsemmisíti a géppuskákat. Ugorjunk át oda, és menjünk beljebb, keressük meg a kart, és húzzuk meg. Erre kinyílik a másik nagy vaskapu.

Menjünk vissza a motorhoz, és induljunk el felfelé az ugrató felé. Itt forduljunk jobbra, és ugrassunk ki. Itt motorozzunk jobbra, az elágazásnál szálljunk le, és menjünk balra, itt jobbra az épület kapujába bemenve találjuk meg a Grenade Gun-t. Vegyük fel, menjünk vissza a motorhoz, és folytassuk az utunkat jobbra, át a kapun, a következõ pályára. Egyébként balra tovább csak késõbb tudunk majd átjutni, ott lesz majd a pálya második titkos helye (56/70). Erre majd ott külön utalni fogok.

 


 

Huszonötödik pálya (1): Chambers of Tulun. Titkok száma: 2.

 

Secret 1-2:

 

Mentések--Savegames

 

Motorozzunk be, és gázoljuk el a katonát. Szálljunk le a motorról, és menjünk be az épületbe. Fussunk keresztül, majd a szemben lévõ épület járatához ugorjunk fel. Menjünk be, és menjünk a kúszójárathoz. Kússzunk végig, hogy a miénk legyen az elsõ titkos hely (57/70).

Menjünk vissza az elõzõ épületbe, a bejárathoz. Ott mindkét oldalon van egy oszlop, az egyiken kapaszkodjunk fel. Ugorjunk át a második kapu felé, onnan pedig balra a fali résbe kapaszkodva. Függeszkedjünk el jobbra, másszunk fel, majd ugorjunk át a mászható falra. Ezen is menjünk körbe, és menjünk tovább. Másszunk feljebb, és tovább a folyosón a karig. Itt ugorjunk át a bejárat felé a jobb oldalra, és onnan át a kicsit ferde platformra. Errõl már elérjük a kötelet, aminek a segítségével át tudunk ugrani a terem másik oldalára, ahol a második titkos hely (58/70) van.

Lõjük le a szkarabeuszokat, majd a bejárat fölötti platformra ugorva lejuthatunk teljesen. Fussunk át az épületen megint, de most kiérve forduljunk balra. Fussunk tovább, amíg egy mérges Minotauruszra nem lelünk. A Minotaurusz a kalapácsával a földre, vagy ránk sújtva sérüléseket okoz, ne menjünk közel hozzá. Csaljuk magunk után vissza az épületbe. Másszunk fel újból a bejárat melletti oszlopról egészen az épület tetejében lévõ karig. Ezt húzzuk meg, amivel bezárjuk az épületbe a Minotauruszt egy kis idõre. Kijutni úgy tudunk, ha a kötélrõl a bejárat fölötti részre ugrunk. Itt egy lesben álló katona vár ránk, ne törõdjünk vele, csússzunk le a lyukon.

Ugorjunk a motorra, és induljunk el jobbra, majd ugrassunk át a szakadékon. Ha szerencsések vagyunk, akkor elüthetjük a szkarabeuszt, ha nem, akkor menet közben kell lelõnünk. Fussunk gyorsan a kormánykerék kinézetû karhoz, párszor húzzuk meg, és szaladjunk be, majd másszunk fel a létrán, és fussunk be a folyosón.


Huszonhatodik pálya (1): Citadel Gate. Titkok száma: 1.

 

Secret 1:

Mentések--Savegames

Mire Lara megérkezik a városba, azt már lezárja a katonaság. De nem elég, hogy a posztoló õrszemeket le kell nyomnia a fellegvár felé vezetõ úton, még egy kalapácsforgató Minotaurusz eszén is túl kell járnia. Végül megérkezik a fellegvár kapujához, ahol belebotlik az egyiptomi hadsereg sérült õrmesterébe.

Assisus: Az isten szerelmére, mi történt itt? Hol vannak a megmaradt embereim?
Lara: Néhányukba belebotlottam. Úgy tûnik lezárták az összes kijáratot.
Assisus: Igen, igen... Az, az jó. Segítened kell nekünk, hogy... felszabadítsuk a várost.
Lara: Én csak útbaigazításért jöttem. El kell jutnom a fellegvárig.
Assisus: Ez nem olyan jó. Azon a helyen nyilvánul meg a fõaktivitás.
Lara: Aktivitás?
Assisus: Akkor találkoztunk vele, mikor az ég sötétedni kezdett. Õsi múltunk egy teremtménye. Elsöpörte az embereimet, mint egy tûzvihar. Sikerült egy lõszeres kocsit juttatnom a szörnyeteg közelébe... Arra gondolva, hogy begyújtjuk a detonátort a környéken, ám ekkor megújult erõvel támadt vissza. Mintha tudott volna a tervünkrõl.
Lara: Szörnyeteg ide vagy oda, õrmester, nekem be kell jutnom abba az épületbe.
Assisus: Benned van lelkierõ. Talán... Ahogy visszavonultunk, aláaknáztuk az utcák egy részét, hogy megakadályozzuk a fertõ továbbterjedését. Két emberem még mindig abban a körzetben van. Kint az északi temetõben. Egyiküknél van a frekvencia az akna detektorhoz. A másiknál pedig a detonátor kódjának másik fele van.
Lara: És ha megtalálom õket?
Assisus: Mondd nekik, hogy Assisus õrmester küldött. Hallottam a motorodat. Ha nálad vannak a kódok, vigyél el vele a lõszeres kocsihoz. Én majd eltakarítom az úttorlaszt. De siess! Már nem sokáig vagyok e világon.

 

Fussunk tovább, majd kis animációt láthatunk a kaput õrzõ sárkányról. Fussunk el elõtte, ügyelve, hogy fel ne gyújtson minket. Fussunk tovább, a sáskahad majd elõbb-utóbb lemarad. Fussunk tovább, és ugorjunk fel a jobb oldali bejáróba. Itt két krokodil támad ránk, lõjük le õket. Jobbra a fali résen menjünk be. Ugorjunk le, majd menjünk szembe a fali karokhoz. Húzzuk meg mindet, és az elhúzódott szarkofág alatti lyukba ugorjunk le.

Használjuk a kar helyén a Crowbar-t, erre kinyílik egy ajtó. Másszunk ki, és az elhúzódott szarkofág mögött ugorjunk fel a platformra. Itt húzzuk meg a negyedik kart is. Erre elhúzódik a másik szarkofág is, ide is ugorjunk le, és húzzuk meg a kart. Ezzel kinyitottuk az elsõ szarkofág melletti ajtót, menjünk fel, szaladjunk be. A sáskaraj ellen nem tudunk védekezni, de a denevéreket lõjük le. Ugorjunk át a kötélre, majd forduljunk meg, és ugorjunk a jobb oldali harang mellé. Ott kapaszkodjunk le, majd essünk lejjebb a kúszóréshez, itt kússzunk be az egyetlen titkos helyhez (59/70).

Innen ugorjunk le, majd menjünk vissza, és a kötél segítségével ugorjunk át szembe. Ez a platform nem nagyon látszik, de pontosan szemben van. Innen ugorjunk balra a napellenzõre, majd tovább. A ránk támadó szkarabeuszokat lõjük le. Ugorjunk tovább a másik oldalra, majd vissza a mászható falra. Így, a falon mászva forduljunk be a sarkon. Innen megint a túloldalra ugorjunk át, majd megint vissza a kiakasztott ruhák fölött. Itt felmászhatunk az elsõsegély csomagért. Innen megint irány a túloldali napellenzõ. Errõl már be tudunk ugrani a fali járatba. Menjünk végig rajta, majd ugorjunk a jobb oldali teherautó roncshoz. Ha lelõttük a lelövendõket, akkor a kocsi mögött vegyük fel a Nitrous Oxide Cannister-t.

Innen ugorjunk át szembe, és fussunk el balra. Fussunk végig, és újra el a sárkány elõtt, ahol a már ismert tigribukfenc is segíthet, vissza a sebesült katonához.

Igaza volt Assisusnak, a kaput egy sárkány állja el. Vele azért nem kezd ki hõsnõnk, hanem inkább bejárja a környéket, és rátalál egy nitrogénoxidos palackra. Szerzeményével visszatér az õrmesterhez.

Assisus: Módosítani kell a motorodat, hogy a nagyobb akadályokon is átjuthass vele. A karburátorba vezetett nitrogénoxid megadja az extra lökést. Menj! Hozd el nekem a kódokat!

Másszunk fel, és jussunk vissza az elõzõ pályára. A Minotauruszt meglátva a járatból ugorjunk ki balra, csússzunk le, majd szaladjunk a motorunkhoz. Üljünk rá, és menjünk tovább az emelkedõn a következõ pályára.

 Huszonhetedik pálya (1): Trenches. Titkok száma: 0.

 

 

 

Mentések--Savegames

Motorozzunk tovább, és menjünk vele jobbra a pálmafához. Itt szálljunk le, és menjünk be a pálmafa mögött, fussunk tovább. Lõjük le a katonát, majd jobbra szaladjunk be, és a géppuskatûz elõl jobbra a doboz mögé bújjunk le négykézlábra. Így menjünk körbe teljesen a lõrésig. Itt lesbõl lõjük le a géppuska hátulján lévõ tartályt, mire az felrobban. Menjünk visszább, és a dobozokról a géppuska helye feletti részre ugorjunk át. Ugorjunk le, és menjünk tovább, majd balra be a kúszórésbe. Várjuk meg, amíg a csõbõl nem jön gõz, ekkor továbbmászhatunk, majd lõjük le a katonát.

Másszunk fel, majd megfordulva a lõrésen lõjük le az innen látható géppuska tartályát. Menjünk vissza a kúszóréshez, és átkúszva rajta menjünk balra. Menjünk tovább, majd jobbra lesz megint egy kúszórés, kússzunk be rajta, és vegyük fel a Weapon Code Key-t. Másszunk ki, és menjünk tovább, itt ugorjunk át szembe a résre, és függeszkedjünk tovább jobbra. Megérkezve lõjük le a katonát, majd feszítsük ki a motorházból a Valve Pipe-t. Ezzel a szerzeményünkkel menjünk vissza a motorunkhoz. Kombináljuk két új tárgyunkat, így Nitrous Oxide Feeder-t kapunk, ezt használjuk a motornál. Üljünk fel rá, és menjünk vissza az emelkedõn az elõzõ pályára, majd onnan tovább balra a szakadékon átugratva az azt megelõzõre. Itt a kapu után menjünk jobbra, és a katona elütésekor már nyomjuk is a gyorsítás gombot, hogy a szakadék bal oldalánál át tudjunk ugratni. Ha átértünk, újabb elütnivalót találunk, ha kivégeztük, szálljunk le a motorról. Itt jobbra láthatunk ferde oszlopokat. Másszunk fel arra, amelyik az úttal szemben van, ennek is a bal szélén. Ha felhúztuk rá magunkat, az UGRÁS gombbal hátraszaltózhatunk róla a másikra, onnan a következõre, és itt megkapaszkodhatunk a tetõben. Ha itt is felhúzódzkodunk, akkor balra lecsúszunk róla, csúszás közben ugorjunk át. Itt találjuk a már régen várt (56/70) titkos helyet.

Menjünk vissza, és ki a vaskapun a következõ pályára. Itt ugrassunk át a szakadékon, majd a lépcsõt használva ugrassunk fel az épületbe. Szálljunk le a motorról, és menjünk a nyitott ajtóhoz. Lõjük le a katonát, és csússzunk le. Rögtön menjünk le balra, lõjük le a katonát, majd bemenve balra lesz egy ajtó, ezt nyissuk ki, és lõjük le a balra mögötte lévõ másik katonát is. menjünk fel, és a becsúszástól nézve fussunk egyenesen tovább. Ott ismét lõjük le a katonát, majd vegyük fel a bal oldalról a földrõl a fáklyát. Menjünk vissza a lenti járatba, és gyújtsuk meg a tûzrõl a fáklyát, majd térjünk vissza a kezdõ részhez. Itt menjünk fel szemben a kis lejtõs részen, és tartsuk a tûzjelzõ alá a fáklyát. Ennek hatására kinyílnak az ajtók. Menjünk rögtön be az ajtón, és balra lesz egy kar, ezt húzzuk meg, mire a futószalag egy dobozt visz tovább. Menjünk vissza abba a szobába, ahol a fáklya volt. Itt jobbra a bejárat mellett másszunk fel a dobozra, és ugorjunk át szembe. A dobozokat lõjük szét, a tárgyakat vegyük fel, majd balra az ajtón lévõ lakatot is lõjük le egy célzott lövéssel. Itt nyúljunk be a résbe, és vegyük ki a Roof Key-t.

Másszunk ki, üljünk fel a motorra, és menjünk tovább a következõ pályára, majd álljunk meg újra a pálmafa mellett. Nézzünk fel balra, és a résben egy kis oszlopot láthatunk, ezt lõjük le. Menjünk tovább gyalog a pálmafától balra, fel a lépcsõn, majd rögtön jobbra visszafordulva észrevehetünk a mennyezeten egy kart. Ezt húzzuk le, és a lenyílt ajtón át másszunk fel. A kúszóréseken keresztül kimászhatunk, majd függeszkedve oldalazzunk el balra. Itt a mennyezeti kapaszkodókat használva függeszkedjünk át a túloldalra. menjünk be, lõjük le a katonát, majd nyissuk ki az ajtót a Roof Key segítségével. Menjünk ki, majd ugorjunk át a szemközti épületre, és a résen függeszkedjünk el balra. Másszunk fel, és a lõrésen keresztül lõjük ki a nyílpuskával úgy, hogy füstöljön. Másszunk vissza a motorunkhoz, üljünk rá, forduljunk meg, és motorozzunk tovább. A jobb oldali lépcsõn a gyorsítás segítségével gyorsuljunk fel, majd ugrassunk át. Szálljunk le a motorról, és másszunk fel a létrán, és menjünk be.

 


 

Huszonnyolcadik pálya: Street Bazaar. Titkok száma: 1.

 


Secret 1:

 

Mentések--Savegames

 

Lara a lövészárkokhoz siet, ahol az erõs katonai ellenállás ellenére kiszerel egy csövet egy elhasznált teherautóból, majd ezzel BMW motorjának karburátorához köti a nitrogénoxidos palackot, felturbózva az öreg járgányt. Így már el tud jutni a bazárba, ahol találkozik Assisus egyik haldokló emberével.

Lara: Engedd le a fegyvered, Assisus küldött!
katona: Segíts rajtam, angol! Kivérzek. Próbáltam elrejtõzni, de azok a micsodák érzik rajtam a vér szagát.
Lara: Az akna frekvenciáért jöttem. Ép lábakkal kell visszajutnom Assisushoz ezen az ürgefészken keresztül.

(Mondja a bajba esett embertársaival szemben mindig segítõkész Lara.)

katona: Jó munkát végeztem az aknákkal. Bár ez nem segít rajtunk. Mindannyiunk halott vagy haldoklik.
Lara: Hol vannak a többiek? Szükségem van a robbantó kódokra.
katona: Saida, a bajtársam, a mecsetnél fekszik a tetõátjárón. Ahogy visszavonultunk, valami, amit még nem láttunk azelõtt, mint a villám vágtatott elõ az árnyékból, és leszakította a fejét.
Lara: A kódok?
katona: A fejében! Abban a teremtményben.
Lara: Szükségem van a kódokra!
katona: Keresd meg a testét. Nem tudom. De most már hagyj, gyönge vagyok, és fel akarom készíteni magam Allah számára.

 

Vegyük fel a Mine Detonator Body-t, majd menjünk a kocsi mögé, és itt vegyük fel a Car-Jack Body-t. Menjünk a festékes dobozokkal teli asztalhoz, és vegyük fel a Handle-t. Balra fordulva nyomjuk meg a nagy piros gombot, majd menjünk be az ajtón, és jobbra fel a létrán. Itt a mennyezeten függeszkedve haladjunk tovább, majd jobbra ugorjunk fel a kúszóréshez, és menjünk át. Itt a szobában kombináljuk a Car-Jack Body-t a Handle-val, és Car-Jack-et kapunk. Ezt magaslat tetején lévõ téglafalon, így a felettünk lévõ ajtóról lefeszíthetjük a lakatot. Másszunk fel, majd a villámot elkerülve balról szaladjunk el az oszlop mellett, a sáskákat rázzuk le. Itt a villámlás felõli ládát húzzuk el, és toljuk be a falhoz. A másik ládát, amelyiknek tölcsérszerû szerkezet van a tetején, húzzuk ki, majd toljuk oda, ahová a villám rendszeresen becsap. A villám erre lerombolja a függõhíd túlsó részét, és a hídon lévõ akadályt is.

Forduljunk balra, és menjünk a függõhídra, majd onnan ugorjunk át a kapaszkodóval ellátott falra. Itt mászunk teljesen balra, majd forduljunk meg, és ugorjunk el kicsit jobbra. Itt szaladjunk be, rázzuk le a sáskákat, és miénk lehet a pálya egyetlen titkos helye (60/70).

Menjünk vissza a mászható falhoz, és a bal oldali járatba másszunk fel. Itt háttal ereszkedjünk le, és csússzunk le. Menjünk ki a járatból, majd jobbra visszafordulva fussunk le. Itt vegyük fel a fej nélküli katona mellõl a Mine Position Data-t. Fussunk vissza, majd a ránk támadó bikát úgy irányítsuk, hogy a jobboldalt hátul lévõ három világosabb ládát lökje be a járatba. Az így felszabadult járatba fussunk be, majd tovább, és a függõfolyosón lõjük le a katonát. Menjünk el balra a járaton, és csússzunk le. Forduljunk meg, majd fussunk el egyenesen a pálmafa mellett, és onnan tovább. Itt fussunk fel jobbra a második lépcsõn, és ha még van itt ellenfél, lõjük le. Jobbra másszunk fel, és a ferde kis oszlopról ugorjunk fel kicsit balra a falon megkapaszkodva a létra, és a motorunk felé. Másszunk fel újra a létrán, menjünk tovább, majd másszunk le. Itt kicsit jobbra az ajtón menjünk be, nyissuk ki a következõ ajtót, és a katonákat lõjük le. Menjünk el balra a lezárt aknamezõhöz.

Kombináljuk a Mine Detonator Body-t és a Mine Position Data-t. Az így kapott Mine Detonator-t használjuk is. A felrobbant aknamezõn menjünk keresztül, és nyomjuk meg a gombot. Erre jobbra mellettünk kinyílik az ajtó, menjünk át rajta a motorunkhoz, üljünk fel, és menjünk át rajta. Üssük el a katonát, motorozzunk tovább, és ugrassunk át az elkerített szakadékon. Motorozzunk végig a már ismert utcákon, a krokodilokat akár el is gázolhatjuk, majd motorozunk el a sárkány elõtt is, vissza Assiushoz.

 

Lara elveszi tõle a detonátort, majd fejetlen barátja keresésébe kezd. Hamar rábukkan a tetemre, és megtalálja nála az aknák helyét leíró adatokat. Ezek segítségével sikeresen felrobbantja a lövészárkoknál húzódó aknazárat, és motorjával megérkezik Assisushoz, akit behúz az oldalkocsiba, és elvisz a lõszeres kocsihoz.

Assisus: Erõs nõ vagy.
Lara: És te is jól tartod magad, õrmester. Nálad a kód. És most mi lesz?

Assisus ráfogja fegyverét.

Assisus: Azok után amit keresztülmentünk, nem hiszem. Ez csak biztosíték.
Lara: Mi ellen?
Assisus: Hogy megpróbálsz megakadályozni a kötelességem végrehajtásában. Valakinek oda kell vezetnie a teherautót.
Lara: Kamikaze. Isteni szél.
Assisus: Istenért és a hazámért bármit megteszek. Akkor a következõ életünkben, barátom.

Ezzel bekászálódik a vezetõfülkébe, és a sárkánynak hajt a kocsival. A robbanást követõen immár nyitva az út a fellegvár felé.

Érdekes módon az egész tortúra ideje alatt a sárkány nyugodtan szemlélõdve vesz részt, egy árva tüzecskét sem okád ránk. :-)

 


Huszonkilencedik pálya: Citadel. Titkok száma: 2.

 Secret 1-2:

 


(Elõfordulhat, hogy innentõl nem lehet elérni az F5, F6, P, billentyûket. Ebben az esetben vissza kell töltenünk a játékot, és az elõzõ animációt el kell léptetni, így megjavul a vezérlés.)

Lara belép a kapun, és rátalál a póznához kötözött Jean-Yvesre. Kiszabadítja a pocakpalkót.

Jean-Yves: Hál' Istennek, megcsináltad! Von Croy... én magam láttam. Nem hittem volna ilyen dolgot. Szet a hatalmába kerítette.
Lara: Tûnj el innen, Jean. Az az érzésem, hogy rosszra fordulhatnak a dolgok.
Jean-Yves: A Citadella alatt ás a keresztesek kriptájában, a szertartástáblát keresi. A táblát, melyre a Szetet lekötõ rituálé van írva. Légy óvatos, Lara. Attól tartok olyan dolgok vannak a kriptában, melyet embernek nem kellene látnia.
Lara: Én asszony vagyok, Jean. És mindig nagyon, nagyon óvatos vagyok.

Közben Von Croy kutatása is eredményre vezet.

Von Croy (suttogva): Megvan. Az õsi szertartástábla. Vigyétek és készítsétek elõ. És nézzétek meg, hogy a Croft nõ megérkezett-e már a vérttel.

Az amulettel kinyit egy ajtót, ahol parancsára feltámadnak az egykor szebb napokat is látott keresztes vitézek.

 

Menjünk balra, majd tovább, és fel a lépcsõn, majd jobbra fordulva menjünk a kar mögé. Húzzuk meg, így kinyílik egy arany színû ajtó. Balra a beugróban vegyük fel a fáklyát, gyújtsuk meg, és menjünk vissza az elõzõ szobába. Ugorjunk fel balra a beugróba, és gyújtsuk meg a kötelet. Menjünk az elõzõ terembe, és az ajtó elõtt a beszakadt padlón menjünk le. Fussunk tovább a folyosón, a végére érve kis animációban egyik ellenfelünket látjuk, amint ránk vár. Ugorjunk le a vízbe, kutassuk át a tárgyakért, ismerkedhetünk is a járatokkal, mert akár még szükség is lehet rá. Másszunk ki a boltív alatt, és megfordulva kicsit jobbra ugorjunk át az oszlopra. Másszunk feljebb, és menjünk a boltív alá. Innen ugorjunk át szembe a lépcsõre, menjünk fel, majd megfordulva a mennyezeti részen kapaszkodva haladjunk tovább. Forduljunk jobbra, engedjük el egy pillanatra a kapaszkodót, majd elkapva a kúszórést, kússzunk be az elsõ titkos helyért (61/70).

Innen essünk vissza a vízbe, ússzunk vissza oda, ahol az elõbb kimásztunk, majd ugorjunk vissza a boltív alá. Itt menjünk a jobb oldalához, majd megfordulva függeszkedjünk le. Egy pillanatra engedjük el a falat, és kapjuk el a lentebb lévõ rést. Itt jobbra kapaszkodjunk tovább, majd megint essünk lejjebb a másik réshez, és ott is kapaszkodjunk végig. Ügyeljünk rá, hogy csak akkor kapja el Lara a rést, ha a leeséshez képest a másik közel van. Másszunk be a kúszórésbe. Ereszkedjünk be a vízbe, majd kapaszkodjunk be a másik kúszórésbe. Itt kimászva rögtön ugorjunk át a kúszórés alatti ferde oszlopról a másik ferde oszlopra, onnan ugrással kapjuk el a rést, és függeszkedjünk el balra, majd másszunk fel. Ugorjunk át szembe, és szaladjunk fel a lépcsõn. Lõjük le az ellenfelünket, majd jobbra, a kar felé szaladva a másikat is. Az orvul ránk támadót is intézzük el, majd húzzuk meg a kart. Erre kialszik a tûz. Balra függeszkedve ugorjunk le, és menjünk tovább, az elsõsegély csomagot felvéve, le a lépcsõn, a következõ terembe. Itt négy bábut találunk. Mindegyik tetején van egy betû, amely a négy égtáj angol kezdõbetûinek felel meg. (North, East, South, West) Nézzük meg az iránytûnket, és mindet húzzuk a helyére. Az egyszerûség kedvéért: a legközelebbit balra, a következõt jobbra, a bal hátsót vissza a bejárathoz, és a maradékot kicsit arrébb balra. Erre kinyílnak az ajtók mindhárom irányban. menjünk a bal oldaliba (W), szaladjunk le, másszunk fel, majd ugorjunk a vízbe. Ússzunk el balra, és a mennyezeti kart húzzuk meg. Az a csapóajtó, ahol beugrottunk bezáródott. Ússzunk vissza, és a beugrás helyénél tovább a lentebb lévõ csatornán át. Mindezt gyorsan végezzük, hogy el ne fogyjon a levegõnk. Ússzunk tovább, majd másszunk ki a lánc mellett, és jobbra menjünk ki.

Fussunk fel, majd a bábuknál balra (E) fussunk le. Lõjük le ellenfeleinket, majd húzzuk meg a kart, mire a vízszint kissé lecsökken. Fussunk fel, majd jobbra (N) fussunk le. Ugorjunk a vízbe, és ússzunk az elsõ beugrás helyéig. Itt másszunk ki jobbra, és fussunk be, és húzzuk meg a kart. Erre még lejjebb ereszkedik a vízszint. Menjünk vissza, majd ússzunk vissza balra, másszunk ki, és fussunk a már szárazon lévõ lánchoz, amit húzzunk meg. Az ellenfelet lõjük le, és menjünk be a kinyílt ajtón. Fussunk be, és jobbra kússzunk át a résen. Itt kis animációban láthatjuk az életre keltett lovagokat, amint ránktámadnak. Ne hagyjuk magunkat, cselezzük ki õket, és fussunk fel a beugrástól nézve jobbra a lejtõn, majd vegyük rá õket élõ csaliként használva magunkat, hogy az állványt szétverjék.

Menjünk be, másszunk fel, majd leugrás után menjünk rögtön balra. Itt a lyukban függeszkedjünk le a bal oldalon, majd egy pillanatra elengedve a szélét essünk lejjebb, és másszunk be a résen. Fussunk tovább, ugorjunk feljebb, és másszunk is feljebb a második titkos helyért (62/70).

Nem véletlen, hogy a lovagok hangja erõsödik, hiszen visszatértünk hozzájuk. Újból kerüljük ki õket, és csússzunk le mellettük. Folytassuk az utunkat balra lefelé az oszlopok között.

 

Lara láthatóan minden különösebb cél nélkül addig kószál a fellegvárban, míg egy barlangban össze nem fut Von Croyjal, és a sakáljaival.

Von Croy (suttogva): Gyere, Lara! Már vártalak! Gyere ide, gyermekem! Ne félj régi kollégádtól! Csupán a nálad lévõ vértre van szükségem.
Lara: S mit adsz cserébe?
Von Croy: Életerõt adok neked, miközben a melletted állók elhullanak. Te fogsz parancsolni a legvégsõbb erõnek: élet vagy halál azokra, kiket magad mellé választasz, cserébe õk lábadhoz borulnak és imádni fognak.
Lara: Ebbõl már kivettem a részem. És egyébként is, add a sakálnak a kezed, és az egész karod leharapja.

Ezzel a zárhoz fut és kiveszi belõle az amulettet, ezzel Von Croyt a barlangba zárva.

Lara: Ugató eszement.

És kecses fejesugrással a vízbe veti magát.

Tovább (Egypt - Giza) >>