Tomb Raider 4 - The Last Revelation Végigjátszás - Egypt - Karnak

 

Hatodik pálya: KV5. Titkok száma: 4.

 

Secret 1-2-3-4:

 

Menjünk tovább a kocsival, és menjünk neki az állványnak, a leesõ ellenfelet üssük el. Menjünk tovább, de az átjáró elõtt szálljunk ki a kocsiból, és jobbra a sziklában lévõ résben találjuk az elsõ titkos helyet (22/70).

Menjünk tovább a kocsival, majd parkoljunk le a kapu elõtt, és nyírjuk ki a ránk támadókat. A jobb oldalon másszunk fel az emelvényre, és menjünk tovább. Lelõve az ellenfelet jussunk le, itt található a második titkos hely (23/70).

Menjünk vissza, és keressük meg felül a kötelet. Használjuk az átjutáshoz, majd húzzuk meg a kart. Folytassuk utunkat az autóval, kikerülve a guruló tüskés csapdákat. Rögtön álljunk is meg az emelkedõ tetején, hiszen itt található a harmadik titkos hely (24/70).

Továbbhaladva, ahol majd balra kell kanyarodni, az egyik szakadékban látszik a mászható fal. Szálljunk ki, menjünk le, itt találjuk a negyedik titkos helyet (25/70).

Szálljunk vissza a kocsiba, és kövessük tovább a dzsipet, a szakadékokat kerüljük ki. A sötét alagúton behaladva utunk véget ér.

A ravasz arabok csapdát állítanak hõsünknek a Nílus partján, de egy jól irányzott lövéssel sikerül elintéznie, hogy a bazookás ember saját barikádjukat robbantsa fel. Lara felugrat egy éppen kihajózó kompra, és maga mögött hagyja üldözõit. A lerombolt úttorlaszhoz egy nagy fekete autó érkezik. Werner Von Croy száll ki belõle.

 

Von Croy: Ostobák! Egy nõ túljárt az eszeteken, ja? És most elmenekül!
Ahmed: Az amulett, Von Croy úr, Szemerket papról beszél.
Von Croy: Szemerket...

Késõ este van, mikor Lara megérkezik barátja, Jean-Yves házához.

Jean-Yves: Mongyõ, Lara!
Lara: Jean-Yves, hû barátom.
Jean-Yves: Attól félek ez nem baráti látogatás.
Lara: Ha csak azt nem akarod, hogy Von Croy is itt hívatlankodjon.
Jean-Yves: Von Croy?
Lara: Azt hiszem ezt kereste.

És felmutatja az amulettet. Jean-Yves lassan egy asztalhoz ballag melyre kiterít egy pergamentet.

Jean-Yves: Hórusz Amulettje, egy legendás ereklye. Szóval megtaláltad és felnyitottad Szet sírját. Ez nem sok jót ígér. Héberbõl fordítva: Aki elmozdítja az amulettet, az újra felszabadítja Szet sötét erejét. És Szet mondá: "Én vagyok a Napra vetülõ árny. Én vagyok a dögvész hozója. Kiolthatatlan haragom minden vidéket elpusztít." Az erõ, hogy megidézze Hóruszt a napistent, hogy az lekösse Szetet, csak annak adatik meg, aki viseli a Szemerket karnaki sírjából való amulettet. A szertartás akkor fejezõdik be, mikor Hórusz Vértje megidézi a napistent. Hórusz Vértje. Alexandriai ásatásaimnál embereim félve beszéltek róla.
Lara: A vért kell hogy legyen Von Croy célja is.
Jean-Yves: Csak egy ilyen a próféciákra magasról tevõ ember bolygatna meg egy ilyen õsi gonoszt. Ó igen, kiszabadítani Szetet. De honnan is tudtad volna, kedvesem.
Lara: Ideje helyretenni a dolgokat, és az én oldalamon kihúzni a tüskét a dologból.


 

Hetedik pálya (1): Temple of Karnak. Titkok száma: 4.

 

Secret 1-2-3-4:

 

Mentések--Savegames

 

A romokra felmászva, egy térre jutunk, ahol rögtön ránktámad két skorpió, lõjük le õket. Balra be tudunk jutni egy helyre, ahol egy kúszójáraton keresztül felfedezhetjük az elsõ titkos helyet (26/70).

Szedjük össze az itt található tárgyakat, majd menjünk ki a térre. Itt balra menjünk tovább, és a termeken átfutva Lara felnéz, ennek a helynek még lesz szerepe késõbb. Fussunk a medencéhez, és beleugorva jobbra egy ajtót találunk, ezt nyissuk ki. Ússzunk be, majd a mennyezeten rést láthatunk, itt levegõt tudunk venni, de itt található a pálya második titkos helye (27/70).

Ha továbbúszunk, balra a kis résen bejutva találjuk a harmadik titkos helyet (28/70).

Ússzunk ki, és ahol Lara felnézett, oda másszunk is fel. Ugorjunk át, és a nyílásokon benyúlva kinyithatjuk a kincseket rejtõ ajtókat. Vegyük magunkhoz mindkettõt, a Canopic Jar 1-et, és a másik helyen található tárgyakat. A Canopic Jar felvételekor rövid animációt láthatunk arról, hová is kell majd jutnunk. Menjünk ismét ki a térre, majd nekünk balra másszunk át a romokon. Haladjunk tovább, és ha bejutottunk a következõ terembe, a bal oldalon két oszlop között egy kúszójáratot találunk, ugorjunk fel ide, kússzunk be. Itt található a negyedik titkos hely (29/70).

Kússzunk ki, majd a mennyezeten található kapaszkodó segítségével jussunk át a másik oldalra. Középen nyomjuk be a gombot, aminek hatására a szemközti ajtó kinyílik. Menjünk be rajta. Nyúljunk be a nyíláson, ennek hatására a lenti részen megnyílik az út. Menjünk le, és szembõl nézve a bal oldalon rögtön az ajtó mellett helyezzük be a már megszerzett Canopic Jar 1-et. Ennek a hatására kinyílik egy ajtó. A bal oldalon fent van egy kúszórés, kapaszkodjunk fel rá, és némi kúszás-mászás után kijutunk az elõbbi terembe. Innen jussunk vissza oda, ahol a Canopic Jar 1-et szereztük. Az elõtte lévõ teremben találjuk az elõbb kinyílt ajtót, menjünk be rajta. Lecsúszva a következõ pályára jutunk.


Nyolcadik pálya (1): The Great Hypostyle Hall. Titkok száma: 0.

 

 

Mentések--Savegames

 

Menjünk a térre, és forduljunk jobbra, menjünk tovább a következõ terembe. Útközben lövöldözzük le a skorpiókat. Itt, ha felmegyünk a felsõ szintre, akkor a mennyezeten kapaszkodva juthatunk tovább. Itt egy peremre juthatunk, ahol különbözõ tárgyak vannak. Ha nincs kedvünk, akkor nem kell felmászni, balra folytathatjuk az utunkat. A szakadék szélére érve animációban láthatjuk, ahogy Von Croy megérkezik az embereivel. Kijutva jobbra menjünk tovább, de jegyezzük meg hátul a kúszórést, ide kell majd késõbb visszajönnünk. Ha továbbmegyünk, a kövezõ pályára jutunk.

 Kilencedik pálya (1): Sacred Lake. Titkok száma: 0.

 

Menjünk tovább, majd lõjük le a denevéreket, illetve a krokodilt is. Fussunk tovább, és ússzunk át a túlsó partra, ahol szintén éhes krokodilok várnak bennünket. Ha végeztünk velük, jussunk tovább a homokpadon a zöld sziklás bejárathoz. Bent denevérek várnak, nyírjuk ki õket is. Menjünk egyenesen be, majd lefelé, ahol egy mászható rudat találunk. Lecsúszva ugorjunk rá a rúdra, és forduljunk háttal az oszlopnak, amelyen a másik rúd is van, majd az UGRÁS-t megnyomva hátraszaltózhatunk egyet. Ezen kapaszkodjunk fel, majd az oszlopnak hátat fordítva ismételjük meg a szaltót. Vigyázzunk, ne másszunk teljesen fel a rúdon, mert akkor nem sikerül a mutatvány. Menjünk be a kúszórésen keresztül a következõ helyre, és az ott található láncot húzzuk meg. Így kinyitottunk egy rácsot, de újabb krokodilokat is kiengedtünk.

Kússzunk vissza, majd csússzunk le mindkét rúdon. Ússzunk ki, másszunk ki a partra, és lõjük le a krokodilokat. Ússzunk be a kinyitott rácson, és szembe az oszlop alján húzzuk meg a kart. Ennek hatására lent kinyílik egy ajtó. Ússzunk be ide is, és nyissuk ki az ajtót. Vegyünk megint levegõt, majd ússzunk be a járaton. A végénél jobbra levegõhöz, felfelé egy tükrös teremhez jutunk. Itt sem kell megijedni, a tükörben láthatjuk, hogy hol van az a hely, ahol itt is felbukkanhatunk. Másszunk ki, és vegyük fel a Canopic Jar 2-õt. Ekkor láthatjuk, hogy szabaddá válik a továbbjutáshoz a következõ vízi alagút is.

Ússzunk vissza, majd levegõvétel után tovább a megnyílt úton. A következõ pályára érkezünk.

 


Tizedik pálya (1): Temple of Karnak (másodszor). Titkok száma: 0.


Mentések--Savegames

 

Menjünk tovább, majd balra be az elsõ ajtón, itt tegyük be a Canopic Jar 2-õt. Ekkor egy különleges anyag hatására a víz járhatóvá válik. Menjünk a vizes helyre, és próbáljuk is ki! A szobor mögött egy bejáratot találunk, ahol menjünk tovább. Kiérve egy vizes teret találunk, a krokodilokat lõjük le, majd a középen lévõ járaton ússzunk be, és nyomjuk meg a gombot. Ekkor a szobrot védõ rács eltûnik. Ússzunk ki és vegyük fel a Hypostyle Key-t, és a Sun Goddess-t. Menjünk ki, és újra a vízen járva menjünk át a Canopic Jar tartója elõtt ahhoz a kúszóréshez, amelyet már használtunk egyszer. Kússzunk át rajta, és menjünk tovább. Itt már támadókra is számíthatunk, lõjük le õket. Menjünk tovább, majd újra menjünk be jobbra arra, ahol a Canopic Jar 1 volt, és az ajtón, amelyet már használtunk, menjünk be, csússzunk át a következõ pályára.

 Tizenegyedik pálya (2): The Great Hypostyle Hall. Titkok száma: 0.

 

 

Mentések--Savegames

Menjünk be, majd jobbra haladjunk. Folyamatosan jönnek az ellenfelek, készüljünk rájuk. Fussunk el megint balra a szakadék felé. Ugorjunk át rajta, majd a következõ téren a jobb hátsó sarokban a kúszórésben folytassuk az utunkat. Menjünk tovább, és az ajtónál használjuk a Hypostyle Key-t. Ide bejutva a feladat, hogy a jobb oldali hátsó terem emeletén a kart meghúzhassuk. Jussunk fel az emeletre, és a mennyezeti kapaszkodós segítségével jussunk el a karhoz. Ha meghúzzuk, a felnyílik egy platform, hogy segítse továbbjutásunkat. Menjünk vissza az elõzõ terembe balra ehhez a részhez. Rögtön forduljunk is meg, és szedjük le az utánunk jövõ támadót. Másszunk feljebb, és jussunk el jobbra a golyót tartó oszlopig. Lõjünk bele, így beszakítja a padlót. Menjünk le, majd tovább a beszakadt részen.

Itt folytassuk az utunkat balra, majd továbbhaladva egy termet találunk, ahol egy üvegpiramis van. Körbe felmászva tárgyakat találunk. Ha mindent kifosztottunk, akkor menjünk tovább a folyosó végén pedig másszunk fel a létrán. Itt karral mozgatható szerkezeteket találunk, mindegyiket úgy állítsuk be, hogy a hegye a piramis felé nézzen. Az elsõt az óramutató járásával megegyezõ irányba fordítsuk el egyszer, a másodikat kétszer bármerre, a harmadikat az óramutató járásával ellentétes irányba egyszer. Menjünk vissza a piramishoz, és húzzuk meg a láncot. A szerkezet ekkor rögzítõdik, és beindulva felrobbantja a piramist. Másszunk fel, és vegyük fel a Sun Disk-et. A megnyílt résen menjünk le, és át a következõ pályára.

 


 

Tizenkettedik pálya (2): Sacred Lake. Titkok száma: 1.

 

 

 

Secret 1:

 

Mentések--Savegames

 

Kombináljuk a Nap Istennõjének Szobrát, a most megszerzett Napkoronggal. Használjuk új tárgyunkat a két oszlop közötti feliratnál. A hatás nem marad el, felemelkedik az Istennõ, és megnyitja a zárt ajtókat. Az északi ajtó mögött az eü. csomagot találunk, a kelti ajtón jöttünk be, a déli ajtó mögött az oszlopon lemenve a víz alatt a pálya egyetlen titkát találjuk (30/70) , a nyugati ajtó mögött pedig a továbbjutás vár ránk. Menjünk be a nyugati ajtón, a középsõ oszlopra felmászva, rá tudunk kapaszkodni a felettünk húzódó emelet aljára. Kapaszkodva másszunk addig, míg fel tudunk menni egy szinttel feljebb. Keressük meg a fali rést, ugorjunk be az elõttünk lévõ résbe, közben bõszen irtsuk a ránk támadó denevéreket. Kisebb nagyobb ugrásokkal megtaláljuk a kivezetõ utat, a nyílt részhez. Menjünk közel a zárt kapuhoz. És csodáljuk meg a videó részletet.

Lara az amulettet egy foglalatba helyezi és belép a kinyíló kapun. A járat mélyén nézegeti a falfestményeket, mikor sátáni morgást hall, és égy vörös szempár tûnik fel a sötétben... Majd egy hang csattan fel a bejárat felõl.

Von Croy: Croft kisasszony!
Lara: Von Croy!
Von Croy: Aggódni látszol, kedvesem. Elvesztettél valamit?
Lara: Semmit, amit késõbb ne tudnék megszerezni, Lieber (kedvesem).
Von Croy: Tudod mennyire csodálom a kitartásodat, de attól tartok ezúttal ki kell hoznod belõle...Hogy is mondják? A maximumot?
Lara: Találó, mint mindig, Werner. Ha a lábad okozza ezt a haragot, akkor én úgy emlékszem, hogy a veszélyes kapcsolókhoz való vonzódásod volt az oka.
Von Croy: Elég ebbõl az unalmas kötekedésbõl, Croft kisasszony. Ideje, hogy felfogd... Croft kisasszony?

Lara tüzet nyit, mire Von Croy jogos sértõdöttségében elveszi az amulettet. A kapu lassan bezárul.

Von Croy: Tán ismételjük át a sprintelést.Tizenharmadik pálya: Tomb of Semerkhet. Titkok száma: 7.

 

Secret 1-2-3-4-5-6-7:

 

Mentések--Savegames

Menjünk tovább, majd a lecsúszás után éhes szkarabeuszokat láthatunk, akik ránktámadnak. Az animáció vége után fussunk tovább, majd a mennyezeten megkapaszkodva haladjunk végig. Csússzunk le teljesen, másszunk le a rúdon. Nyúljunk be mindegyik résbe, majd mászunk eggyel feljebb, és menjünk be a kinyílt ajtón. Nyissuk ki a balra lévõ ajtót, és folytassuk az utunkat. Ugorjunk le teljesen, és forduljunk meg. Itt láthatunk egy társasjátékot, amelyet majd végig kell játszanunk. Balra ugráljunk át elõször a létrához, másszunk fel, és itt találjuk az elsõ titkos helyet (31/70).

Jussunk vissza oda, ahol beérkeztünk, és a folyosón balra fussunk el, a végén pedig másszunk fel jobbra a mászható falon. Egy teremhez érünk, ahol bemenve rögtön sakálok támadnak ránk. Lõjük le õket, majd szemben a tüzet okádó résekbe nyúljunk bele sorban, persze akkor, amikor éppen kialszik. Ha mégis meggyulladnánk, a medencében elolthatjuk magunkat. Ha mindegyikbe benyúltunk, akkor a jobb oldalon kinyílik egy ajtó, ahol menjünk be. Itt hat rést találunk, ezekbe is nyúljunk bele, amikor nem égnek. Ennek a hatására az elõzõ teremben feljön egy ketrec, amely segítségével majd továbbmehetünk. Menjünk tovább a termen, és a plafonon kapaszkodva jussunk ki az elõzõ terembe. Használjuk a kiemelkedett ketrecet a középre való átugráshoz. Itt újabb tüzes rést találunk, a szokott módon bánjunk vele. Ekkor legalul kialszik a tûz. Mielõtt lemennénk, itt az emelet másik oldalán függeszkedjünk le, majd a mászható fal segítségével másszunk el teljesen jobbra az ott található második tikos helyig (32/70).

Itt végezve másszunk le teljesen, és menjünk be legalulra és vegyük fel a The Rules Of Senet-et (a játékszabály), és egyúttal kinyílik a játék mûködtetése felé vezetõ út is. Menjünk vissza a játékhoz, és a folyosón jussunk át a másik oldalra a másik mászható falra (de a játéktáblán keresztül is odajuthatunk), és ott menjünk fel. Szaltózunk hátra, mire kiemelkedik az ellenfelünk képe a falból. Menjünk a falon lévõ pörgethetõ táblákhoz. A "ki nevet a végén" játékszabálya a következõ: amennyi fehér táblát pörgetünk ki, a mögöttünk lévõ színes padlóra lépve a padló színével megegyezõ bábuval annyit léphetünk elõre. Ha csupa feketét, akkor hatot léphetünk elõre, és újat pörgethetünk. Ha a jelölt kockára lépünk, újat pörgethetünk. Ha az ellenfelünk már azon a mezõn áll, ahová lépni akarunk, akkor kiütjük, és visszakerül a kezdõ mezejére, és újat pörgethetünk. Hasonlóan járhatunk mi is. Akkor léphetünk ki egy bábunkkal, ha pontosan annyit dobunk, amennyi az utolsó mezõre való lépéshez kell.

Ha nyerünk, a feljövõ ketreceken keresztül egybõl átjuthatunk a túloldalra, de így nem lehet megszerezni a titkos helyeket. A nyerés esetén kiemelkednek a jelölt mezõkön lévõ ketrecek, amelyeken átugrálhatunk a játékterembe való beugrásunk helyérõl a terem másik oldalára. Itt fussunk le, ugorjunk le, majd menjünk a kinyíló ajtóhoz. Lõjük le a ránk támadó sakálokat, és menjünk tovább. Itt újból sakálok várnak minket, ha leküzdöttük õket, ugorjunk le a lyukba. Menjünk lejjebb, majd szaladjunk el a szkarabeuszok elõl. Ugorjunk fel a rúdhoz, és másszunk eggyel feljebb. Itt egy tükrökkel vetített fénycsóvák védik a sírkamrát, és még egyelõre alvó sakálok is. Menjünk tovább, és a terem végében balra a rúd felé. Másszunk fel rajta úgy, hogy a ládás szoba legyen nekünk háttal. Szaltózzunk hátra erre a részre, és lõjük le a denevéreket. Ugorjunk át, és menjünk a következõ terembe, a kinyíló ajtón át. Itt láthatjuk a három fénycsóvát, és három, különbözõ színû bábut. Húzzuk mindegyik bábut a neki megfelelõ színû másik padlóra, ha helyesen csináltuk, jutalmunk minden alkalommal egy fénycsóva kialvása lesz. Ha végeztünk minddel, akkor megnyílik a sírkamra, és a sakálok is felélednek. Menjünk vissza le a rúdon, és lõjük le a sakálokat, majd menjünk le a sírkamrába.

Ha vágyunk az összes titkos helyre, akkor veszítsük el a játékot. Ekkor a tábla mellett aknák nyílnak, a korláttól nézve valamelyik bal oldaliba ugorjunk be. Csússzunk lefelé, de nagyon figyeljünk, mert amikor feltûnik egy lapos beugró, ott van a harmadik tikos hely (33/70).

Fosszuk ki a lenti termet az oszlopon lecsúszva, majd térjünk vissza, és folytassuk az utunkat tovább csúszva. A következõ terembe érve ugorjunk át balra, majd a sakálok lelövése után a bábut húzzuk a két kalapács közé, majd húzzuk meg a kart. Az összetört bábu romjaiból vegyük ki a Cartouche Piece 1-et. Menjünk vissza az elõzõ terembe, és a kötél segítségével ugorjunk át szembe az ajtóhoz. Itt találjuk meg a negyedik titkos helyet (34/70).

Innen jobbra a távolabbi lejtõs részre ugorva kapaszkodás után sérülés nélkül lejuthatunk, majd másszunk fel jobbra a létra feléig. Itt lépjünk le róla balra, és másszunk be a kúszórésbe. Itt megint egy bábut találunk, amit a megszokott módon húzzunk a kalapácsok közé (az utolsó kockára húzás elõtt oldalt függeszkedve meg kell kerülni), de rögtön ugorjunk is hátra, mivel a kalapács itt egybõl lecsap. Vegyük fel a Cartouche Piece 2-õt. Leugorva két éhes sakálba és némi tárgyakba botolhatunk. Menjünk vissza, és ki az elõzõ terembe. A rúdon felmászva tárgyakat találunk. Másszunk le teljesen a létrán, és kombináljuk a két Cartouche Piece-et, így Ba Cartouche-t kapunk. Használjuk a kapu melletti részen, mire kinyílik, és megint éhes sakálokat lõhetünk le. Menjünk be a kapun, majd forduljunk jobbra, és ugorjunk át a karra. Ezt lehúzva elindul egy zene, annyi idõnk van, hogy megforduljunk, elszaladjunk az egyik kúszórúdhoz, azon felmásszunk, és a kalapácsok elé húzzuk a bábut. Ne keseredjünk el, ha ez nem sikerül, a tûz újbóli kigyulladása után ismét meghúzhatjuk a kart, ami megint eloltja a tüzet, viszont ilyenkor nem szól már a zene. A kalapács összetöri a bábut, amibõl vegyük ki a Ra Cartouche-t, és menjünk ki a korábbi terembe. Ott használjuk a másik ajtó mellett, majd bejutva a terembe csaljuk magunk után vissza a tüzes szellemet. Fussunk vissza az elõzõ kalapácsos helyre a vízhez, és álljunk bele. A szellem utánunk veti magát, de a víz kioltja. Menjünk vissza a köteles teremhez. A jobb oldali teremben vegyük fel a tárgyakat, de a kart ne húzzuk meg, mert csak egy újabb szellemet nyerhetünk vele, amit megint hatástalanítanunk kellene. Másszunk fel a terem elejére, és ugorjunk az elsõ kötélre. A köteleket akkor használjuk rendesen, ha a legalján vagyunk, és a lengést követõen a másikat pontosan velünk szembe látjuk. Az egyik kötélrõl a másikra ugrálva ugorjunk be szembe az ötödik titkos helyre (35/70).

A titkos hely kifosztása után ugorjunk vissza a kötélre, és az így jobbra lévõ részre ugorjunk át. Lõjük le a denevéreket, majd ugorjunk át a rúdhoz, majd másszunk fel rajta, és hátrafordulás után szaltózzunk hátra. Balra fordulva húzzuk meg a kart, majd újra másszunk fel a rúdon. Ugorjunk át a lenyílt platformra, és nyúljunk bele a lyukba. Jutalmunk egy fáklya, amit dobjunk le legalulra, mert ezzel nem tudunk lejutni. Másszunk le teljesen, keressük meg a fáklyát, majd menjünk vissza a kötelekhez, és gyújtsuk meg. Jöjjünk vissza, és a bejáró két oldalán lévõ fáklyákat gyújtsuk meg. Ekkor ennek a helységnek a közepén lenyílik egy ajtó. Dobjuk el a fáklyát, és másszunk le. Kicsit továbbmenve találjuk a hatodik titkos helyet (36/70).

A mögötte lévõ tárgyakhoz a csapdán gyors futásból indított ugrással (tigrisbukfenccel) juthatunk át. Térjünk vissza a kötelekhez. Ugráljunk megint vissza a rudas szobába, és menjünk körbe a másik oldalra. Menjünk be, másszunk fel, majd forduljunk meg, és húzzuk le a kart. Ennek hatására mögöttünk feljön egy rács, amelyen továbbjuthatunk felfelé a hetedik titkos helyre (37/70).

A folyosón továbbmenve pedig kijuthatunk a sírkamrába.

 

A sír mélyén Lara egy a falra festett szövegre bukkan.

Lara felolvas: Amiért Hóruszt, a fény istenét szolgáltam a dögvész idején. Ha ezt a feliratot olvasod, az azt jelenti, hogy Szet, a sötétség ura szabad. Kiszabadult, hogy a halandók között járjon. Összegyûjti az éj seregeit, hogy õt szolgálják. Aki elmozdította az amulettet és kiszabadította Szet sötét erejét, annak kell megidéznie Hóruszt, a napistent, akiért a fény ereje újra bebörtönzi Szetet. Az amulett és Hórusz vértjének erejével kell Szetet lekötni a világ végezetéig. Idézd meg Hórusz hatalmát az évezred végi csillag konstelláció fényét vetítve a kortalan piramis alatti templomában található kõszobrára. Amulettjével és vértjével még egyszer visszatér küzdeni és legyõzni Szetet.Tizennegyedik pálya: Guardian of Semerkhet. Titkok száma: 3.

Secret 1-2-3:

 

 

Mentések--Savegames:

Menjünk egyenesen, és ugorjunk a szarkofág mellett a lenti lyukba. A csapdákon tigrisbukfenccel (gyors futásból ugrással) jussunk át. A következõ teremben a bal oldalon folytassuk az utunkat. Másszunk fel, majd kússzunk át rögtön jobbra a résen. Egy újabb terembe jutunk, amelyben ajtót nyitó kormánykerék alakú kart találunk. Húzzuk meg párszor, hogy az ajtó felnyíljon. Ezután balról rohanjunk, és ugorjunk körbe, mielõtt az becsukódna. Ha sikerült átérnünk, fussunk tovább, és álljunk az emelvény mögé, a tûznek háttal. Így vegyük fel a Golden Vraeus-t. Ugorjunk le, majd a gödröket kikerülve (amiben csapdák vannak) jussunk vissza a terem túlsó végébe. Mászunk fel, és menjünk tovább. Másszunk fel a létrán, és a kúszórést használva jussunk vissza a terem elejére. Menjünk vissza az elõzõ terembe. Jobbra a megfelelõ foglalatba helyezzük be a Golden Vraeus-t, ennek a hatására a szerkezet beindul, és egy fénycsóva kinyitja nekünk a kis piramist. Vegyük fel belõle a Guardian Key-t, és használjuk a jobb oldalon a megfelelõ foglalatban. Ugorjunk le a megnyílt lyukba, és csússzunk le. Fussunk el jobbra, és a magasabb részrõl ugorjunk a kapaszkodóval ellátott plafonra. A segítségével jussunk vissza a becsúszásunk helye utáni réshez, és oda kússzunk be. Itt találjuk az elsõ titkos helyet (38/70).

A következõ szobában jussunk le, vegyük fel a tárgyakat, majd nyúljunk be a bejárattól számítva az elsõ és a hátsó résbe kétszer is, ezt kétszerre tudjuk megtenni, egy-egy tûz elalvás között. A jobb oldaliba csak egyszer tudunk belenyúlni. A bal oldali hiába is csábít, ne nyúljunk bele, mert csak szkarabeuszokat kapunk jutalmul. Menjünk ki a létra segítségével, kússzunk ki, fussunk végig a folyosón, és menjünk el az ajtó elõtt, amely hatalmasakat dübben mellettünk. Szaladjunk a karhoz, húzzuk meg, és az ajtón, amelyen a bika kitört, szaladjunk be. Lõjük le a denevéreket, és ügyeljünk, hogy a bika ne tegyen bennünk kárt. Szaladjunk be a legutolsó szobába, és szemben a résbe nyúlva egy fáklyát vehetünk fel. Ezzel fussunk vissza az egyik elõzõ szobába az emelvényhez, ahol a tûzben gyújtsuk meg, majd fussunk ide vissza. Gyújtsuk meg mindkét oldalon a fáklyákat, erre kinyílik egy ajtó. Itt találjuk a második titkos helyet (39/70).

Ha kifosztottuk, akkor fussunk vissza teljesen a folyosó túlsó végére, azután, ahol elõször becsúsztunk. Álljunk háttal az ajtónak, hogy jól lássuk a bikát. Az utolsó pillanatban ugorjunk el elõle, és fussunk be a terembe. Itt álljunk mindhárom oszlophoz úgy, hogy a szemet ábrázoló részt a bika összetörje. Ezzel kinyílik a továbbjutást lehetõvé tévõ kapu. Fussunk be a jobb oldalin. Fussunk végig, és jobbra visszafordulva másszunk fel a létrán. Balra az egyik szobában tárgyakat találunk, vegyük fel, de vigyázzunk, a mennyezeti csapóajtó csapdát rejt, kerüljük hát ki. Ha itt végeztünk, az emelet túlsó oldalán a menny zeten van egy lyuk, ahová felmászva találjuk a harmadik titkos helyet (40/70).

Menjünk vissza teljesen, kerüljük el megint a bikát, és fussunk be a bal oldali ajtón, ott jobbra, majd fel a létrán.

Lara egy vasútállomás közelében jut ki a sírból. Az állomáson éppen pakolják a kocsikat. Lara volt vezetõje mögé lopózik, és hûvös pisztolycsövet nyom a tarkójához.

Lara: Rakd a kezeidet a fejedre. Vigyél Von Croy-hoz. Merre indul?
Ahmed: Vesztegeted az idõdet.
Lara: Ez a személyiség probléma. Tanulnod kell egy kis illemet. Mondd meg azonnal, vagy kifutsz az idõbõl.
Ahmed: Alexandriába.
Lara: A munkásod késni fog.

Lara leüti az arabot, és fellopózik az egyik kocsira. Mikor Ahmed a barlangban magához tér, Szemerket vörös szemû õrével találja magát szembe.

 


Tizenötödik pálya: Desert Railroad. Titkok száma: 3.

 

A vonaton kapjuk vissza az irányítást, ahol húzzuk is meg a kart. A kinyíló ajtón ugorjunk át a következõ kocsiba, nyissuk ki az ajtaját, és menjünk be. Nyissunk be az ajtókon, és szedjük össze a tárgyakat. A ránk támadót lõjük le. Idõnként a kocsikon való átugrásnál egy hátrébblépés segíthet. A következõ kocsira ugorva láthatjuk, amint újabb ellenfeleink érkeznek. Szabaduljunk meg tõlük is. Ameddig a fegyverüket maguk elõtt forgatják, addig sebezhetetlenek, cselezzük ki õket. Ugorjunk tovább, majd a következõ kocsira felmászva annak a tetején menjünk tovább. Közben hátulról is ránk támadnak, védjük meg magunkat. Menjünk tovább, majd ugorjunk a következõ zöld rakományos kocsira. Ezen nem tudunk sehogy átjutni, csak a vagon oldalán függeszkedve. Másszunk fel a következõ vagonra, lõjük le a ránk támadót, majd menjünk a kocsi legvégére. Itt függeszkedjünk le, majd a kinyílt ajtón másszunk be. Itt található az elsõ titkos hely (41/70).

Másszunk ki, majd fel a kocsi tetejére. A jobb oldalon a kocsi közepén újból függeszkedjünk le, és másszunk be az ajtón. Vegyük fel a tárgyakat, és a Crowbar-t, amely nagy segítségünkre lesz a továbbiakban. Használjuk is rögtön a hiányzó kar helyén az ajtó kinyitásához. Lõjük le az elõbukkanó ellenfelet, és menjünk ki az ajtón. A zöld színû rakományon átmászva lõjük le a felbukkanó ellenfeleket, ugorjunk át, és leghátul a törött ládát felfeszítve találjuk meg a második titkos helyet (42/70).

Másszunk fel a kocsi tetejére, folyamatosan lõjük le a támadónkat, még az újonnan érkezõket is. Menjünk vissza a legelsõ kocsiba. Itt feszítsük fel szemben törött ládát, és megtaláljuk a harmadik titkos helyet (43/70).

Használjuk megint a Crowbar-t a hiányzó kar helyén, és ezzel lekapcsoljuk a többi kocsit a vonatról. Menjünk tovább, és vége is a pályának.