Tomb Raider 3 - The Lost Artefact Végigjátszás

Videó végigjátszás: LaraPL

Elsõ pálya: Highland Fling:

 

 

Secret 1-2-3:

 

Mentések-savegames

 

Rögtön a kezdõ helyszínen nagy bánatunkra, nem tudjuk kinyitni az ajtót, viszont fel tudunk mászni rá. Tegyük ezt, megérkezve fussunk a medence felé, húzzuk el a kockát, másszunk fel rá, majd a mennyezeten másszunk át, a szemközti e.ü. csomagért. Ugorjunk a vízbe, ússzunk el a mólóig. Közben szedjünk mindent fel, amit a vízben találunk. A várfalról elugorva a torony mellett találjuk a nyílpuskát, onnan beugorva a vízbe szembe pedig az Uzi-t. Másszunk ki, kövessük a csapást. Itt kétfelé is mehetünk, be balra a barlangba, ill. fel a kõre, és továbbugorva a hídra. Jussunk fel, lõjük le az õrt, és ha közben kinyitotta az ajtót, akkor a farkaskutyát is. Menjünk be, szedjük fel az e.ü. csomagot. Vissza a hídra, átugorva az oldalsó párkányra, továbbjutunk a híd másik felére. Lõjük le az õrt, és a hollót. Menjünk a híd jobb oldalára, ki a párkányra. Szembe borostyánnal benott falat láthatunk. Másszunk fel rá, majd fent lõjük le a hollót, ill. a katonát. Az újabb borostyános résznél találhatjuk a játék elsõ titkos helyét (1/15). Másszunk le, zavarjuk meg a denevéreket, és vegyük fel a lõszert. Itt láthatunk két zárt ajtót. Menjünk kicsit vissza, forduljunk az ajtókkal szembe. Balra láthatunk, egy bejáratot, a bástyán. Ugorjunk be, mire zavart denevérek repülnek ki. Láthatunk egy fali kapcsolót is, ami a bal szélsõ ajtót nyitja ki. Húzzuk meg, és siessünk az ajtóhoz, mert nemsokára becsukódik. Bent lõjük le az õrt. Balra a benti szobában, találhatunk egy másik fali kapcsolót, ami a szobából való kijutást könnyíti meg. Hátul találhatunk egy kétszárnyú ajtót, az oldalán két kígyó alakú foglalattal. Menjünk ki teljesen, és fussunk tovább, a kinti ajtók vonalában. Ugrásokkal eljutunk, a következõ katonáig, lõjük le. Ugorjunk be a medencébe, és vegyük fel a feszítõvasat, és a lõszert. Tõle nem messze láthatjuk a következõ fali kart. Húzzuk meg, és gyorsan jussunk be a jobb oldali ajtón. Bent lõjük le az õröket. Fussunk be azon az ajtón, amit kinyit az õr. Szembe láthatunk egy lezárt ajtót. Feszítsük fel, és bejutva találjuk a második titkos helyet (2/15). Menjünk ki, és négykézláb jussunk ki. Menjünk a bal oldali részhez, ugráljunk végig az oszlopokon, teljesen a mocsár bal sarkába. Ugorjunk el a központi oszlop jobb oldala mellett. Menjünk a mocsárban a fali lyukon be. Jussunk ki. Négykézláb mászva balra kijuthatunk, egy nagy térre. Jobbra hátra tárgyakat vehetünk fel, ill. lelõhetjük a megelevenedõ kutyákat. Négykézláb menjünk vissza, a folyosón, másszunk fel a köveken, és vegyük fel a fenti virágot (Tristle Stone). Kapaszkodjunk fel a mennyezetre, és másszunk végig a növényeken. Essünk le, és jussunk vissza a legelsõ teremig, menjünk hátra, és balra. Fussunk fel a lépcsõn, lõjük le a kutyát, csússzunk le. Hátul találhatunk fáklyákat. Menjünk középre, kapaszkodva másszunk át a túloldalra. Négykézláb menjünk be, és rögtön a jobb oldali résbe a legördülõ kõ elõl. Másszunk fel a köveken, lõjük le az õrt, ill. a hollót. Menjünk ki, ugorjunk át a szemközti részhez. Riadt denevérek menekülnek ki elõlünk. Menjünk balra, forduljunk meg, másszunk fel a falra, ugorjunk hátra. Ugorjunk át a zöld sávhoz, lõjük le a hollót. Ugorjunk át az e.ü. csomagért, vissza. Másszunk fel, ki a tetõre. Vegyük fel a második virágot (Tristle Stone). Jussunk le két szintet, ha mindent jól csináltunk, akkor a középsõ hosszú platón vagyunk. A fölött, ahol bejöttünk, láthatunk egy lõszeres csomagot. Ugorjunk oda, Álljunk ki a szélére. Balra tõlünk kék ablakot láthatunk, ugorjunk be rajta, mire egy oszlopon találjuk magunkat. Ereszkedjünk le a végénél, vegyük fel az e.ü. csomagot. Ugorjunk az oszlop jobb oldalán a sík részhez. A barlangon bemenve találjuk a harmadik titkos helyet (3/15). Fussunk a víz felé, ússzunk ki, be a járaton. Érkezésünkre megjelenik Nessie is. Essünk be az elotte lévõ vízbe. Kövessük a járatot, kerüljük meg Nessie-t, ússzunk be alá, és kiérve egy gép belsejébe jutunk. Lõjük le az õrt, vegyük fel a cuccokat. Húzzuk meg a kart, menjünk ki a kinyílt ajtón. Fussunk fel a lépcsõn, lõjük le a kutyát. Menjünk teljesen fel, és kijutunk az elsõ lépcsõhöz. Menjünk teljesen vissza a kígyófejes kapuhoz. Illesszük be a két virágot, a két kígyó szájába. Megnyílt az ajtó, ahol fáklyát találunk. Csússzunk le.

 

Második pálya: Willard's Lair:

 


 

Secret 1-2-3:

 

Mentések-savegames

 

Csússzunk le, vegyük fel a fáklyákat. Ugorjunk be az ablakon, mielottfelnyársal a fal. Leérkezve láthatunk egy feszítõvasat, és egy sötétbejáratot. Szembe a bejárattal hátráljunk. Miután elindul a kõgolyó,ugorjunk hátra és kapaszkodjunk meg a meredély szélén. Miután elment afejünk fölül a kõgolyó, kapaszkodjunk fel, és fussunk be a sötétbejáraton. Találhatunk ott egy medencét, abban pedig a nyílpuskáhozlõszert. Ússzunk ki, fussunk végig a folyosón. Ugorjunk át a zöldrészhez, lõjük le a farkaskutyát. Essünk le, menjünk be a bejáraton,de vigyázzunk a falból elõugró tüskés karókra. Következõ terembenkõgolyókat, és felvehetõ cuccokat találunk. Fussunk össze vissza, dearra vigyázzunk, hogy a kõgolyók ne vasaljanak ki. Vegyünk fel mindencuccot. Menjünk be a bejáraton, kerüljük el az utolsó kõgolyót.Menjünk be a lépcsõkhöz. Itt mentsünk egyet, mert bõven lesz mitelrontanunk. Elég gyorsan kell cselekednünk. Csússzunk le, Forduljunka fáklya felé. Kapaszkodjunk fel, menjünk balra egy kicsit, amikor alenti tüskés fal lenyugodott, másszunk le. Persze siessünk, mert ahovafeljutottunk ott is elindul egy tüskés fal. Menjünk arra, amerrõlelindult és megtaláljuk az elsõ titkos helyet (4/15). Menjünk egyszinttel feljebb, húzzuk meg a fali kart, mire a rácsos ajtófelnyílik. Menjünk oda, és ki az e.ü. csomagért. Vigyázzunk az ittlévõ leesõ plafondarabokra, mert hamar agyonnyomnak. Jussunk fel egyszintet, lõjük le a farkaskutyát, másszunk fel a borostyánnal benottfalon. Menjünk a kutyaszobor felé, onnan tovább a kapcsolóig. Húzzukmeg, mire láthatunk egy lemenõ tüskés padlót. Menjünk vissza aborostyánig, onnan be. Ugrásokkal jussunk el a folyosó túloldaláig.Itt láthatunk egy mászható borostyános falat. Itt lemenve lõszereket,lejövõ tüskés plafont, találhatunk. Itt kétféleképpen is kijuthatunk,vagy onnan, ahonnan jöttünk, vagy az utolsó lyuknál négykézláb atüskés falakig. Jussunk vissza, onnan kapaszkodva fel egy szintet.Ugráljunk végig a folyosón. Forduljunk meg, ugorjunk fel a leejtõsrészhez. Itt cuccot találunk. Menjünk be az õrökhöz, lõjük le õket.Menjünk tovább a lépcsõs részhez, ugorjunk az ablakhoz. Itt teljesenfeljutva cuccost találunk. Menjünk le a fõ terembe, lõjük le azõröket. Vegyük fel a szoba közepén található obeliszket. Jegyezzük mega falon látható obeliszk elhelyezkedési ábrát. Forduljunk meg. Menjünka kicsi dobozokhoz. Itt találunk egy elhúzható dobozt. Húzzuk elegyszer. Kerüljük meg, és innen húzzuk tovább. Ezáltal feltárul egylezárt ajtó. Nyissuk ki a feszítõvassal. Bemenve húzzuk el a jobboldali dobozokat. Menjünk balra, ott toljuk be a következõ dobozt,mire feltárul egy térkép, és egy e.ü. csomag, ill. a második titkoshely (5/15). Jussunk innen ki, menjünk a könyvespolcok felé. Kinyílikaz elsõ fali polc, menjünk, bevegyük fel a cuccost. Hallhatunk egysúrlódó hangot. Óvatosan menjünk ki, és tovább jobbra egészen akövetkezõ kinyílt polcig. Menjünk be, és ha jól csináltunk mindent, azitt található polc is nyitva lesz. Menjünk fel a meredek részen, lõjükle a farkaskutyát, menjünk el a bal oldali részhez, onnan teljesen fela cuccosért. Vissza a kiömlött savhoz. Vigyázzunk nehogy hozzáérjünk,különben hamar befejeztük a játékot. Menjünk el középtájig, forduljukjobbra, ugorjunk fel a bejárathoz. Kiérkezve az elõzõ pálya ismertrészéhez érünk. Itt obeliszkek vannak elhelyezve. Emlékezzünk visszaaz elrendezésre. (Igazából semmire sem mentem vele). Találjuk meg abaloldalon lévõ falnál elhelyezkedõ egyedülálló lapos követ. Helyezzükbe az obeliszkes kulcsot a falon található zárba, mire bõsz Skótoktörnek az életünkre. Végezzünk hát mindegyikkel. Menjünk ki, továbbjobbra a lépcsõn. Lõjük le a Skótot, és menjünk be oda, ahonnankijött. És máris elérkeztünk a harmadik titkos helyhez (6/15).Másszunk le, itt Skótokat, ill. lõszereket találunk. Vegyük fel azösszes tárgyat, és hagyjuk el a pályát a jobb sarokban lévõ lyukon át.Itt még a társai sorsára kell juttatnunk az utolsó Skótot. Felmenve alépcsõn visszaérkezünk helikopterünkhöz, és a pálya végéhez.

 

Harmadik pálya: Shakespeare Cliff:

 

 

 

Secret 1-2-3:

 

Mentések-savegames

 

Lõjük le a fegyveres õrt. Menjünk a kék ládához, toljuk meg, és vegyükfel alóla a lõszert. Húzzuk meg a kapcsolót, menjünk be az ajtón.Lõjük le az õrt, menjünk tovább és lõjük le a további õröket. Ittláthatunk egy kék ládát, toljuk el a rácsok felé, vegyük fel alõszert, húzzuk vissza a ládát. Ezáltal kinyílt a rács egyik fala.Menjünk be, és megtaláltuk az elsõ titkos helyet (7/15). Vegyük fel atárgyakat. Menjünk vissza, és tovább balra, lõjük ki az ablakokat. Ittidõzített lángokat találunk, menjünk át rajtuk. Kijutunk egy terembe,ahol a tetõrõl marótárcsák jönnek le. Menjünk a jobb oldalra, az elsõlecsúszható részhez. Forduljuk a rács felé, ugorjunk hátra, majdamikor lecsúszunk röviden, nyomjuk meg a kapaszkodás gombot (nekapaszkodjunk meg a szélében). Ha mindent jól csináltunk, akkor egyszinttel lejjebb érünk talajt. Húzzuk meg a kart, mire lenyílik aközponti rács. Szembe láthatunk egy rést, másszunk be oda, lõjük le apatkányokat, húzzuk meg a kart, mire leállnak a ventilátorok. Másszunkvissza az elsõ karhoz. Menjünk át az álló ventilátorhoz, ugorjunkjobbra, másszunk fel a tömbre. Lõjük ki a rácsot, menjünk be, lõjük kia másik rácsot is. Menjünk le, és vegyük fel a lõszert. Menjünkvissza, csússzunk le középen. Vegyük fel a fáklyát, csússzunk le.Jussunk át a szemközti részhez, lõjük le a sárga ruhás õrt, másszunkfel, lõjük itt is le az õrt. Menjünk a lángos részhez, jobb oldalrólugorjunk a bal oldali tetejére. Lõjük ki a rácsot, menjünk be, és fel.Vegyük fel itt is a cuccokat. Jussunk vissza, és csússzunk le.Ugorjunk át szembe, majd tovább az ajtóhoz. Mikor elmegy a Metrómenjünk arra amerrõl jött. Itt mentsünk mert gyorsan kellcselekednünk. Álljunk az ajtó bal oldalához, fussunk be, amikor felénkjön a Metró fussunk be a bal oldalon található bemélyedésbe. Hamindent jól tettünk, akkor a Metró elhúz mellettünk. Vegyük fel a nagye.ü. csomagot, menjünk be a bal oldali mélyedésbe, és megtaláljuk a második titkos helyet (8/15). Vegyük fel a rakétát, és látogassuk mega Múzeumot. Fussunk vissza, ugorjunk fel a kapcsolóhoz. Húzzuk meg akart, menjünk be az ajtón, lõjük le az õröket. Szálljunk fel amotorra, motorozzunk fel. Ugrassunk át a Metró felett, majd tovább amélység felett. Fékezzünk le. Ugrassunk itt is át a szakadékon, majdhajtsunk tovább a Metróig. Szálljunk le, lõjük le az õröket. Húzzukmeg a motor melletti kart, menjünk az ajtókig. Közeledtünkre kinyílnakaz ajtók, lõjük le a munkást. Vegyük fel a lõszereket. Másszunk át aMetrón, ugorjunk át a szemközti részre, lõjük le a munkást. Menjünk ahordó felé. Másszunk fel, vegyük fel a lõszert, ugorjunk át aszemközti részre. Menjünk jobbra, le a földes részen. Menjünk ki,vegyük fel az e.ü. csomagot. Essünk le a szürke folyosóra. Lõjük le afenti õrt, és a lenti õrt is. Menjünk be balra, lõjük le apatkányokat, ill. a fegyveres õrt is. Másszunk le a létrán. Ugorjunk abaloldalon lévõ lapos részhez. Ugorjunk a kártya felé. Vegyük fel,menjünk a jobb oldali sárga folyosóhoz. Húzzuk meg a kart, mire abaloldalon kinyílik a dupla szárnyú ajtó. Menjünk oda, ahol találtuk akártyát, ugorjunk át szembe, majd tovább az ajtó felé. Bent vegyük felaz e.ü. csomagot. Menjünk a hordó felé, másszunk fel a géphez, lõjükle a két munkást. Menjünk hátra a két doboz felé, vegyük fel alõszert, és lõjük le a megjelenõ patkányokat. Vissza a géphez, húzzukmeg a kart, essünk le a rácson, és illesszük bele a kártyát azolvasóba. Erre beindul a marógép. Nagy földrengés közepette, másszunkföl, majd tovább a megnyitott részhez. Csússzunk le, lõjük le apatkányokat, húzzuk meg a kart. A kinyílt ajtón ugorjunk át a szürkerészhez. Vegyük fel a kártyát. Ugorjunk vissza, majd onnan tovább alétrára. Jussunk fel teljesen a fenti Metróhoz. Menjünk a WC-k felé,az egyikben találunk egy gépet, használjuk rajta a lenti kártyát, miremegtelik a központi rész vízzel. Ugorjunk a vízbe, és ússzunk le alegaljára, vegyük fel a lõszereket. Ússzunk be a megnyílt barlangba,vegyük fel a lõszert. Itt kimenve találjuk a pálya harmadik titkoshelyét (9/15). Itt ugráljunk körbe, közben lõjük le az õslényeket.Ugorjunk át a lávás lapos kõre, Ugorjunk fel, majd kapaszkodva végigbalra. Ugorjunk hátra, majd felvehetjük a nagy e.ü. csomagot. Essünk avízbe, majd ússzunk a lenti bejáraton a sárga ajtó felé.

 

Negyedik pálya: Sleeping with the Fishes:

 

 

Secret 1-2-3:

 

Mentések-savegames

 

Menjünk jobbra, az ablaknál másszunk le és vegyük fel a tárgyat. Ittláthatunk egy békaembert is az ablak túloldalán. Másszunk fel, fussunkjobb felé, majd a folyosó végén balra. Menjünk be a terembe, lõjük lea fegyverest, fussunk át a szemközti oldalra, és nyissuk ki az ajtót.Essünk bele a vízbe, ússzunk a sárga rész felé. Ahol fel tudunk úszni,húzzuk meg a kart, mire kinyílik az ajtó, és a másik szobából egybékaember ront ránk. Ússzunk oda, és másszunk ki. Lõjük le abékaembert, vegyük fel a lõszereket. Ússzunk teljesen vissza oda, ahollelottük az õrt. Menjünk vissza, és be a kinyílt ajtón, fussunk el azõr teteme mellett, vegyük fel a folyosó végén a lõszert. Csússzunk bea vízbe, húzzuk meg a bal oldali kart. Ússzunk ki, lõjük le abékaembereket. Ússzunk fel a sárga építménybe, vegyük fel a cuccokat.Láthatunk két zöld ládát, toljuk el õket, és a megnyílt bejárónmenjünk be, vegyük fel az e.ü. csomagot. Menjünk vissza, nyomjuk meg agombot, mire a lenti kettõs ajtó kinyílik. Ne menjünk még felé, hanemkeressük meg a bejárathoz esõ rést a sárga résznél. Ússzunk be,kövessük a delfineket. Másszunk ki a szürke résznél és megtaláltuk az elsõ titkos helyet (10/15). Menjünk át a másik oldalra, lõjük le azõrt, ugorjunk a vízbe, vegyük fel a cuccokat, ússzunk ki a nagymedencéhez, és át a kinyílt ajtón. Lõjük le a békaembereket, ússzunkbe az építménybe, másszunk ki, vegyük fel a tárgyakat. Itt láthatunkkét áramkört, essünk a vízbe, ússzunk az építmény teteje felé. Célunkkét Circuit Bulb felvétele. Az egyik az épület tetejénél egybarlangba, míg a másik a bejárathoz képest balra fent van, egy sárgaszobában. Ússzunk vissza a központi építménybe, helyezzük be a kétCircuit Bulb-ot a színhû foglalatába. Láthatunk egy kinyíló ajtót,Ússzunk felé, de még ne ússzunk be, inkább a jobbra mellette lévõbarlangba be. Beúszva találjuk a második titkos helyet (11/15).Hagyjuk a sörétes puskába való lõszert, inkább ússzunk be a lyukba, éstovább a terembe. Ússzunk vissza, és be az ajtón, másszunk ki. Menjünkaz ablak felé, lõjünk bele, mire a benti õr kijön, és lelõhetjük.Menjünk be a szobába, fussunk a középsõ rész felé, mire a csapóajtólenyílik a súlyunk alatt. Ússzunk a sziklák felé. A szikláknáltalálunk egy rést, amibe beúszva találjuk a pálya harmadik titkoshelyét (12/15). Ússzunk vissza, vegyünk levegõt, lõjük le a mutánsdelfint. Ússzunk vissza a titkos helyhez, vegyük fel a tárgyakat.Ússzunk vissza, és el az épület mellett, másszunk ki. Menjünk visszaoda, ahol leestünk a vízbe, nyomjuk meg a gombot, mire kinyílik a zártajtó. Fussunk oda, be a folyosóba, találunk itt két forgathatókereket. Megforgatásával kinyílnak a víz alatti az ajtók. Menjünk alyukhoz, essünk bele a vízbe. Lõjük le a mutáns delfineket. Elõszörválasszuk a jobb oldali ajtónyílást. Ússzunk be, vegyük fel a MutantSample-t, ússzunk a bal oldalihoz. Itt is vegyük fel a MutantSample-t, ússzunk tovább a barlangba, míg eljutunk egy központirészhez. Menjünk le, húzzuk el a dobozokat. A hátsó doboz alatttárgyat, míg a bejárati doboz mögött egy gépet találunk. Használjuk agépeknél a Mutant Sample-t, mire vízzel telítõdik meg a szomszéd szobavízzel. Menjünk oda, lõjük le a fegyverest. Felkapaszkodva lõszereketvehetünk fel. Essünk a vízbe, vegyük fel Rathmore Kezét. Erre kinyílika víz alatti ajtó, ússzunk be, húzzuk meg a kart. Ússzunk vissza,másszunk ki, és lõjük le a mutáns delfint. Ugorjunk a vízbe, kövessüka delfint, másszunk ki. Ugorjunk a gumicsónak felé.

Ötödik pálya: It's a Madhouse!

 

 

Secret 1-2-3:

 

Mentések-savegames

 

Gyújtsunk meg egy fáklyát, ússzunk a zöld fényhez, vegyük fel azelejtett Rathmore Kezét. Másszunk fel a létrán, és már kijutunk hálaRathmore Kezének. Fent vegyünk fel mindent, keressük meg a lépcsõskék-fehér napernyõs helységet. Lõjük le a tigriseket, jussunk fel. Anövény mögött leesve találjuk az Állatkert kulcsát. Használjuk lent azárban. Menjünk be, a zöld résznél négykézláb menjünk be, és vegyükfel a nagy e.ü. csomagot. Másszunk vissza, kapaszkodjunk fel, lõjük lea tigriseket. Itt egy labirintust találunk. Balra hátra találunk egyföldes rész, és egy lelógó liánt. A liántól jobbra bemenve a bozótosbataláljuk az elsõ titkos helyet (13/15). Másszunk fel, kijutunk egyleejtõs részhez, vegyünk fel mindent, amit találunk. Húzzuk meg aközponti szobornál lévõ kart. Menjünk vissza a labirintushoz, keressükmeg az a részt, ahol dobozok vannak. Ugorjunk oda, gyorsan lõjük le amajmokat, míg el nem lopják a középen található kulcsot. Menjünk akulcshoz, vegyük fel, menjünk tovább, és be a résen. Kapaszkodássaljussunk el a terem végéhez. Csússzunk le, és kapaszkodjunk meg aszemközti részben. Essünk le, lõjük le a tigrist, menjünk tovább afolyosóhoz, forduljunk balra. Az ajtónál húzzuk meg a kart. Lõjük le amajmot, vegyük fel az e.ü. csomagot. A folyosó végénél másszunk fel,csússzunk le a sodronykötélen. A kis szigeten lõjük le a majmokat,vegyük fel a tárgyakat. Ugorjunk a kis vízbe, vegyük fel az AviaryKey-t, gyorsan másszunk ki mielött megennének a piranhák. Menjünk akis hídhoz, a folyosón menjünk balra, oda, ahol meghúztuk a kart.Menjünk, arra amerre felmásztunk a sodronykötélhez. Láthatjuk, hogyközben kinyílt a kettõs ajtó. Bemenve találjuk a második titkos helyet(14/15). Vegyük fel a tárgyakat, és a Desert Eagle-t. Menjünk vissza akis szigetre. Húzzuk meg a kart, fussunk végig a hídon. Forduljunkbalra, fussunk ki a kék-fehér napernyõkhöz. Használjuk az egyik AviaryKey-t a zárban. Menjünk be, lõjük le a kondorkeselyûket, kövessük ajárdát, ugorjunk át az e.ü. csomagért. Kapaszkodással másszunk egyszinttel feljebb. Jussunk el a sodronykötélhez, csússzunk le rajta.Használjuk a maradék Aviary Key-t a szobor talapzatán lévõ zárba.Menjünk tovább, fussunk a helység jobb oldalához, ugorjunk be afolyosóba, menjünk végig a szoborig. Essünk le és megtaláltuk a játékutolsó titkos helyét. (15/15). Vegyünk fel mindent, amit találunk,jussunk vissza az elsõ szoborhoz. Essünk le, menjünk el teljesen aközépsõ kifeszített karú halotthoz. Ugorjunk oda, és tegyük be amellkasába Rathmore Kezét.

Hatodik pálya: Reunion:

 

 

 Mentések-savegames

 

Egybõl ugorjunk és kapaszkodjunk mielott ránk, esne a meteorit.Láthatunk két irányba egy-egy folyosót a savban. Az egyiknélvigyázzunk, mert egy meteorit indul felénk. Vegyünk fel mindent.Menjünk ki a központi folyosóra, lõjük le a fáklyás halottakat. Hátulkét oldalon, e.ü. csomagokat találunk. Menjünk a savas medencéhez,gyújtsunk meg egy fáklyát. Ezáltal meglátjuk a láthatatlan köveket asavba. Ugráljunk rájuk, és tovább az ingázó lánghoz. Álljunk a baloldalára. Innen már elég gyorsan követik egymást az események.Ugorjunk át, mire megjelenik a Londonból megismert amazon. Jussunkminél feljebb, középtáj találunk egy fáklyást és egy kart. Húzzuk mega kart, fussunk be, és futásból lõjük le a Desert Eagle-vel amegjelenõ fáklyásokat. Menjünk, tovább kerüljük ki az ingázó fáklyát,húzzuk meg a kart. Másszunk fel, szerezzük meg a nagy e.ü. csomagot.Két oldalon rakétákat, és a páncélöklöt találjuk, vegyük fel õket.Menjünk teljesen oda az amazonhoz, mégpedig úgy, hogy közte, ésköztünk az emelvény legyen. Így minket nem ér el az energiasugara,viszont hamar kiugorhatunk egy rakétakilövés erejéig. Vegyük kézbe apáncélöklöt, várjuk, meg amíg elfogy az energiája, ugorjunk egyetoldalra, és eresszünk az amazonba két rakétát. Ha mindent jólcsináltunk lerogy a földre, és elenyészik. Menjünk oda, vegyük felRathmore Kezét. Menjünk a kinyílt ajtóhoz, essünk le, másszunk, kimenjünk, ki Várjuk, meg amíg leér a léghajó, menjünk oda éselhagyhatjuk a rémálmok szigetét.

 

Vége.

Írta: TranSam

Videóvégigjátszás: LaraPL