Tomb Raider - The Nightmare Stone (GBC)

TR- The Nigtmare StoneMegjelenés: 2000

Platform: GameBoy Color
Nézet: 2D
Mentési lehetõség: A játékon belül a mentés-kristályoknál...

 

Mozgások: Szinte minden, amiket a PC-s részekbõl megismertünk - még a kézenállás is -, beleértve az úszást is, illetõleg vannak még újak is: lövés a létráról, Lara képes elesni, a szûk járatokban bukfencezik, és hasonlók...
Fegyverek: Pisztolyok, Normal, Uzi és Heavy tölténytárakkal...
Medipackok: Kis és nagy medik is találhatók a játékban...
Egyéb tárgyak: Dinamitok, kulcsok, használható ereklyék, és hasonlók...
Ellenfelek: Skorpiók, kígyók, barbárok, csontvázak, múmiák, varázslók, különbözõ humanoid ellenfelek, a legvégén egy hatalmas kígyó mint fõellenfél, és a többi és a többi...
Tereptárgyak és környezet: Kapcsolók és karok különbözõ verziói, mászható falak, kapaszkodható plafonok, és egyéb, az unalomig ismétlõdõ dolgok. Tulajdonképpen vannak Secretek is - nehezen megközelíthetõ vagy jól elrejtett kis zugok, amelyek plusz muníciókat tartalmaznak -, de a program nem vezet róluk statisztikát, és nincs hangjelzés sem, ha találunk egy ilyet...
Jármûvek: Nincsenek...
Helyszínek: The Temple, Royal Tombs, Treasure Chambers, Caverns, Volcanic Temple...

Történet:

A történetet a játék álló képekkel és szöveggel kiírt dialógusokkal meséli el. A történet eleje röviden...
Larát Moszkvába hívja egy tudós barátja, Igor Bowmane professzor, hogy megbízza a legendás Nightmare Stone felkutatásával, amihez valahová Közép-Amerikába, az Amazonas õserdeinek mélyére kell utaznia, egy õsi Inka-Maja-Azték templomhoz. A kõbe valaha egy gonosz uralkodó - Quaxet - lelkét zárták be, így meglehetõsen veszélyes. A professzor egyik barátja, a szintén régész Illiat már megszervezte az expedíciót, és várja Larát az ásatás helyszínén. Lara elindul hát, azonban mire odaér, Illiat-nek már csak a hûlt helyét találja, valamint látja, hogy valakik a tábort is feldúlták. Felmegy a templom bejáratához, és "Tarts ki Illiat, jövök!" felkiáltással belép a sötétségbe...

 

Képek:

TR- The Nightmare Stone képek

 

Cselekmény és szövegkönyv:

(Közremûködtek: Petúnia, Bodlac, Sys)

A történet egy havas téli napon kezdõdik Moszkvában, ahol Igor Bowmane Professzor fogadja Larát, egy különös hírrel...
Puskin Antikvitások Könyvtára, Moszkva
Professzor
Ó Lara, régi barátnõm, nagyszerû újra látni téged. Örülök, hogy el tudtál jönni.
Lara
Én is örülök, hogy látom Önt, Professzor. Nos, térjünk a tárgyra.
Professzor
Az ok, amiért idehívtalak, egy õsi lelet. A lelet leírása ezekben a kéziratokban található. Nézd meg.
Lara
Olyan, mint valamiféle kristály.
Professzor
Valójában ez a kristálykõ egy roppant gonosz erõt rejt magában...egy lelket, ha úgy akarod.
Lara
Egy lelket! Hogy érti ezt?
Professzor
Több mint ezer évvel ezelõtt Közép-Amerikában élt egy gonosz király, Quaxet. Egy ideig az inkák, az aztékok és a maják fölött is uralkodott. Quaxet ezreket áldozott fel embereibõl egy gonosz istennek, akinek vérre volt szüksége a lelke táplálásához. Rémuralma több, mint 40 évig tartott, amíg a népek fõpapjai össze nem fogtak, hogy megdöntsék a hatalmát. Megölték Quaxetet, és lelkét a Kristálykõbe zárták. A Követ egy Obeliszkben rejtették el. Az Obeliszket végül egy óriási templom falai közé temették.
Lara
Hol van ez a templom?
Professzor
Nemrég fedezték fel az Amazonas õserdeinek mélyén. Az egyik barátom, Illiat, egy expedíciót szervezett a felkutatására. Õ a Templom melletti bázisnál fog várni rád. Illiat valójában már a repülõtérre ki akart menni eléd, de mivel fél attól, hogy más érdekeltek is elsõként akarnak majd bejutni, inkább a bázis mellett döntött. Légy óvatos, Lara.
Lara
Az leszek, Professzor, és köszönöm.
Peru, Közép-Amerika
Lara el is utazik Peruba...a Templomnál azonban megdöbbenve fedezi fel, hogy Illiat-nek hûlt helye, és, hogy korábban dulakodás történt...
Lara
Ó nem, Illiat! Mi történt veled? Tarts ki, Illiat, jövök!
Hõsnõnk elindul hát Illiat keresésére, be a Templomba (The Temple). Nemsokára elérkezik az Oltárhoz, amit egy hatalmas szobor õriz. Lara megérinti az Oltárt, és ezzel beindít egy õsi mechanizmust...az Oltárból villám csap elõ, majd az Õsök dühödt és fenyegetõ hangja hallatszik:
Az Oltár
Ostoba betolakodó, most megfizetsz kapzsiságodért. Felébresztetted a Templom Õreit, és õk nem nyugszanak addig, amíg el nem pusztítottak!
Narrátor :)
Kis idõ múlva Lara felébred: a szoba most világosabb. Lara vérnyomot vesz észre, és úgy dönt, követi.
Lara tehát elhagyja az Oltárt, és egyre baljósabb gondolatok és helyszínek közt vergõdve tovább keresi Illiat-et. A Templom ezen felsõbb részében azonban nem találja...lejjebb viszont talál egy továbbvezetõ utat, amit három különbözõ színû kar segítségével meg is nyit...továbbá talál itt egy paneldarabot ("Panel Piece"), amit magához is vesz...
Lara mélyen a Templom alatt, az Elõkelõségek Temetkezési Csarnokaiban (Royal Tombs) találja magát...kis idõ múlva rá is akad Illiat-re, akit az utolsó pillanatban ment meg egy rárontó múmiától...
Narrátor :)
Lara lelövi a múmiát, amely Illiat-et megtámadta, és letérdel a férfi mellé.
Lara
Illiat, megsebesültél?
Illiat
Nekem már túl késõ, Lara. Túl sok vért vesztettem. Meghalok.
Lara
Hogy történt ez veled? Mi folyik itt?
Illiat
Lara, megérintetted a Templom Oltárát?
Lara
Igen.
Illiat
Lara, te kieresztetted az Õröket!
Lara
Milyen Õröket?
Illiat
Õk a Templom õsi Õreinek lelkei. Azért temették ide õket, hogy biztosak lehessenek abban, hogy senki sem fogja megpróbálni elvinni a Követ. Minden betolakodót megölnek.
Lara
Illiat, akkor ki kell jutnunk innen!
Illiat
Nem, Lara, meg kell állítanod a többieket.
Lara
Milyen többieket?
Illiat
Miközben rád vártam, rajtam ütöttek és megkínoztak. Haszonlesõk voltak, akik a Rémálom Kövéhez vezetõ térképet akarták megszerezni. Az Oltárhoz cipeltek, és arra kényszerítettek, hogy megmutassam nekik, mit kell tenni. Aztán megtalálták a térképet, engem pedig otthagytak, hogy meghaljak. De rászedtem õket, mivel nincs náluk a teljes térkép. Nem tudnak teljesen lejutni a Kígyóõrhöz. Ugyanis nála van annak a kulcsnak az utolsó része, amely a Rémálom Kövét nyitja. Ez a térkép segíteni...fog neked, hogy visszatérj...az Oltárhoz. Pusztítsd el a Rémálom Kövét, Lara... Ez az IGAZI gonosz...
Illiat végül Lara karjaiban hal meg. Lara megfogadja Illiat tanácsát: elhatározza, hogy megtalálja és megsemmisíti a Rémálom Kövét. Elõször vízzel kell elárasztania több folyosót, hogy továbbjuthasson beljebb, a Temetkezési Csarnokok legsötétebb és legnyomasztóbb helységeibe. Összesen három rúddarabot gyûjt össze a halomba szórt csontoktól és a Templom Õreitõl - csontvázak, múmiák, varázslók - hemzsegõ, csapdákkal teli kriptákban, hogy végül az egyik legmélyebben fekvõ teremben egy szarkofágot felfeszítve, végre kivehesse a második paneldarabot. Lara ekkor már tudja, hogy az Oltárhoz összesen négy paneldarabot kell összegyûjtenie, valamint kell még majd a Kristály is, amely végül a végsõ kulcsként fog funkcionálni az Oltárnál...
Az Elõkelõségek Temetkezési Kriptáinak nyomasztóan sötét termei és koponyákból (is) épült falai után, Lara igazán szemet gyönyörködtetõ helyszíneken találja magát. A töméntelen mennyiségû arany ugyanis eléggé ebbe a kategóriába tartozik, és a csábításának bizony nehéz ellenállni. Lara fel is készül rá, hogy ha Illiat kapzsi kínzóival összehozza a sors, akkor ez nem is történhet máshol, csakis itt, a Kincseskamrákban (Treasure Chambers)... Nemsokára találkozik is valakivel, akit szemmel láthatólag erõsen magával ragadott a fényes csillogás...
Lara
Kérem, ne mozogjon. Ki maga? Mit csinál itt?
Aranyásó
Ne bántson! Én csak egy aranyásó vagyok. Nem akarok bajt.
Lara
Hogy jutok lejjebb a Templomba?
Aranyásó
A legenda szerint van ott egy szoba egy Nap- és egy Holdszoborral. Amuletteket kell a szobrokba illesztenie, hogy tovább tudjon jutni. De ez túl veszélyes! Én soha a közelébe sem mennék!
Lara
Jöjjön ki innen! Az Átok felébresztette az Õröket, és ki kell jönnie innen AZONNAL!
Lara utánanéz igaz-e, amit az aranyásó mondott neki... Rövidesen meg is találja a két szobrot, ahol az amuletteknek hála, tovább tud haladni...közben egyre gyakrabban fut össze a másik csoport tagjaival, azokkal akik Illiat-et faggatták, és akik szintén a Rémálom Kövét keresik... A helyzetet tovább nehezíti az a tény is, hogy a Kincseskamrák tele vannak a legkülönfélébb és legveszélyesebb csapdákkal! Larának igazán ügyelnie kell arra, hova lép és mikor! Végül megtalálja a harmadik paneldarabot is, melyet egy fókuszált fényt eredményezõ mechanizmus segítségével szabadít ki a helyérõl...
Tovább folytatva az utat, Lara egy barlangrendszerbe érkezik, ahol forró gejzíreket kell kerülgetnie, miközben továbbra is rengeteg humanoid ellenféllel találkozik...további aranyra éhes kincsrablókkal... A Barlangokban (Caverns) Hõsnõnknek életveszélyes élõlényektõl hemzsegõ, jéghideg és feneketlenül mély barlangtavakban kell átjárókat nyitnia, illetve tárgyakat összegyûjtenie ahhoz, hogy végül beléphessen a Templom vulkanikus részlegébe...oda, ahol majd a Kígyóõr is várja Õt...a Kristállyal...
A Vulkanikus Templomban (Volcanic Temple) Lara nemcsak felmelegszik a "hûs" barlangtavak után, de egyenesen nagyon melege lesz! Ugyanis az egész óriási Templom egy vulkánra épült! A Templom eme része pedig olyan, mint egy kohó: fröcsögõ láva, tüzes csapdák, tûzforróra izzott karók és kapaszkodók várják Larát mindenfelé, miközben a vörösen izzó falakból itt-ott ismét emberi és nem emberi koponyák kandikálnak kifelé... A másik csoport emberei már ide is behatoltak egy másik kijáraton, így Larának velük is számolnia kell...az ismeretlen ellenfél egyre nagyobb erõket vet be a siker érdekében! Azonban Laránál van már három paneldarab, és itt, a Vulkanikus Templomban végre megtalálja a negyediket is! Már csak a Kristály kell...Lara felkészül a legvégsõ harcra...
Az utolsó paneldarab megtalálása után szinte egyenes út vezeti Õt egy hatalmas kígyófejszerû bejárathoz...eme járat mögött pedig Lara rátalál a hatalmas Kígyóõrre, akivel annak rendje-módja szerint végez is... Hõsnõnk itt végre megleli a Kristályt!
Lara
A Kristály! - Lara felveszi a halott Õr mellõl a Kristályt, és megpillantja az Oltárhoz visszavezetõ utat. - A Kapu. Most vissza az Oltárhoz. Tehát ez a Rémálom Köve. Igaza volt Illiat-nek, el kell pusztítani. - Lara az izzó lávába hajítja a Rémálom Kövét. - Vagyis végre vége. - Jegyzi meg Hõsnõnk, megnyugodva. Ámde egy pillanat múlva a Kõ hatalmasat robban az izzó lávában, és az egész Templom vészesen remegni és omladozni kezd! - Ó nem! Minden romba dõl, ki kell jutnom innen. A kijárat elzáródott! Jobb, ha másik utat keresek. - Hõsnõnk talál is egy másik járatot...azonban ez az út veszélyekkel teli, és a láva percek múlva ezt is el fogja nyelni...tehát nincs más választása! - Uh oh...
Lara végül nagy viszontagságok közepette, csapdáktól, fröcsögõ lávától, és a fanatikus kincsrablóktól veszélyeztetve, nagy nehezen eléri a kijáratot... Éppen csak ki tud mászni és el tud menekülni a percek múlva összeomló és a vulkánkitörés középpontjává váló Templomból... Quaxet szellemének, a Rémálom Kövének, és az egész Templomnak az õsi Õrökkel, a kincsrablókkal, és minden rosszal együtt vége...az eddig békés tájat immáron mindenütt láva borítja... Lara ismét tönkretett egy felfedezést, mely világhírûvé válhatott volna...vagy éppenséggel bajba sodorhatott volna és bajba is sodort egy csomó embert! Mindenesetre...Hõsnõnk szerint "a kaland megérte az árát"!
Lara
Nos, végül is a kirándulás mégsem volt teljesen hiábavaló.
És Lara mosolyogva libben odébb a hatalmas Templomban korábban talált zöld színû kristálydarabbal, mely minden bizonnyal otthoni relikvia-gyûjteményét gyarapítja majd...
Twitter response: "Could not authenticate you."