NIGHTMARE IN VEGAS avagy IGAZI RÉMÁLOM!

Értekezés és gondolatébresztõ a "Tomb Raider 2 Gold: The Golden Mask" címû kiadvány "Nightmare In Vegas" címû bónusz - helyszínével kapcsolatban...

Alul prezentáltam néhány screenshotot, hogy érthetõ legyen amirõl írok, és amelyek érvelésemet még inkább alátámasztják!

Nightmare In Vegas... Nightmare... Kalandozás közben fura érzés fogott el. Olyan furcsa ez a helyszín... Hogyan került ide Winston (alias Jeeves, a komornyik)!? Hogyan kerültek ide a dinók és az a hatalmas madárszerû lény? Az egész olyan elvont... meseszerû... zagyva... ÁLOMKÉP!! Ez az! Álomkép! A "Nightmare In Vegas" címû helyszín nagy valószínûséggel Lara Croft egy rémálma lehet, amelyet Xian Tõrének és az Aranymaszknak a megszerzése ihletett, és amelyet valószínûleg a királyságból ("Kingdom") való hazatérte után, vagy közben álmodott meg...! Tehát a "nightmare" szót itt szó szerint kell érteni, és ezúttal Lara a saját álmában kalandozik!

Miért lehet ez álom? Leírok pár erre utaló jelet:

-Winston... A legszembetûnõbb, hogy kiváló komornyikunk már megint itt hümmög a nyakunkban. Lara biztosan nem vinné magával Winstont semelyik kalandjára sem, merthogy életveszélyes, és különben is nem hinném, hogy akció közben idõt szakítana némi teára... Ennek ellenére különös, hogy ez esetben Winstonnak semmi bántódása nem esik, ráadásul nem is lõnek rá, valamint õ maga sem húzódik fedezékbe...

-Verõlegények, dinók, nagy madárszerû lény... Együtt keverednek az álomban...

-Sasszemûek észrevehetik, hogy a "Fiama Nera" (a szervezet amelyik a tõrt akarta megszerezni) tagjai keverednek az "A.V.A.L.A.N.C.H.E." fedõnevû szervezet tagjaival... A "Fiama Nera"-sokat a karjukra tetovált jelrõl (Xian Templomának ajtaja), az "A.V.A.L.A.N.C.H.E." -sokat pedig a rájuk festett "A" jelrõl ismerhetjük fel! Bár lehet, hogy a két szervezet tagjai ismerték egymást, nem hiszem, hogy szövetkeztek volna a valóságban, mivelhogy itt most abból indulunk ki, hogy Lara álmodik!

-Még egy nagyon szembetûnõ dolog: lent a dinóknál fel lehet fedezni azt a Bartoli képet (valószínûleg az öreg Gianni Bartoli, Marco édesapja), amelyet a TR2-ben, velencei kalandjaink során is több ízben megcsodálhattunk!

-Szembetûnõ még az elvontság és a különös egybeesések: fura mintájú falak, padlók és szõnyegek, fehér zongora (Larának is van egy), és az a fura szobor is, amin nem szabadna mászni... Ezenkívül néhány helyen olyan a fal, vagy egy-egy szoba, mint Lara otthonában (pl. a fürdõszobák)...

Mi lehet az álom oka? Erre is viszonylag egyszerû a válasz:

Ez az álom Lara félelme attól, ami minden TR játék alap-mondanivalója: nevezetesen, hogy egy õrült ember kapzsiságból, hatalmi vágyból, vagy kísérleti célból megszerez egy nagy hatalmú varázstárgyat, amely aztán úrrá lesz rajta, és ezek után képtelen a hatása alól szabadulni. Ezzel aztán bajt hozhat a többi emberre, sõt az egész Világra is! De eddig még mindig itt volt Lara, aki megmentette az emberiséget ezektõl az õrültektõl, illetve az õsök bosszújától és az ezekbõl fakadó esetleges pusztításoktól... De mi lesz, ha egyszer nem sikerül, vagy Lara már nem lesz...? Vagy hõsnõnknek egyszerûen ez lenne a sorsa? Lara átéli álmában azt is, amivel ébren foglalkozik és foglalkozott: a kalandokat, az akciókat, a küzdelmet Xian Tõréért és az Aranymaszkért, és persze otthonának történéseit is (Winston)... És ezek mind összekeverednek és együttesen jelentkeznek az álmában...!

Mi lehet az álom valószínûsíthetõ jelentése, illetve mi lehet a jelzése a jövõ felé? Egy lehetséges magyarázat:

Mint tudjuk, Lara ebben az álmában megtisztítja a várost a gonoszoktól, dinóktól, és végül az egyik tetõn elintézi a hatalmas madárszerû lényt is... Ha így nézzük a dolgokat, akkor ez azt jelentheti, hogy eleddig minden sikerült Neki, amibe belefogott... De mi lesz ezután? Ezután is sikerülni fog? Jelenlegi tudásunk szerint (TR4 vége) erre nincs biztos válasz... Ha viszont pozitív oldalról nézzük a vegasi borzalmak végét, akkor azt is beláthatjuk, hogy Lara egy számára teljesen ismeretlen világban (álom) is megállja a helyét, ura a helyzetnek, és mindig sikerül Neki, amibe belefogott... Egyszerûen "megállíthatatlan"... Ez egy pozitív megközelítés, és szerintem közelebb is áll Lara gondolkodásához és egész jelleméhez. Így valószínûsíthetjük, hogy Lara ahogyan izzadtan felriadt rémálmából, az utóbbi lehetõségre gondolt, és miután ivott egy korty vizet és megnyugodott, békésen aludt tovább reggelig...

Befejezésképpen... Mint írásomból kitûnik, engem nagyon megfogott ez a helyszín, illetve a hangulata, és megerõsödött a hitem abban, hogy a TR sorozat kalandjainak, szereplõinek és helyszíneinek van mondanivalójuk, többlettartalmuk, amelyeken ha mást nem is, de egy kicsit el lehet elmélkedni, gondolkodni, rá lehet csodálkozni, hogy "Tényleg!", esetleg találgatni a részleteket, sõt még ilyen magasröptû gondolatokat is le lehet vonni! És bizony éppen ez (is) az, ami miatt számomra és sokak számára több ez a játék a puszta játéknál...

 

(C) Copyright: SYS (2000.10.02. (ANSI))

All rights reserved.